Hyppää sisältöön

Postilaatikon sijoittaminen

Viestintävirasto on antanut 31.5.2011 määräyksen postilaatikkojen sijoittamisesta. 

> Viestintäviraston määrys 31.5.2011 (pdf)

Postilaatikko pitää sijoittaa postiyrityksen määrittelemään paikkaan. Postilaatikkojen sijoittelussa on postilain ja Viestintäviraston määräyksen mukaan otettava huomioon muun muassa liikenneturvallisuusvaatimukset.

> Posti: Postilaatikon sijoittaminen ja ryhmittely

Mikäli postilaatikko ei ole sijoitettu viestintäviraston antaman määräyksen mukaisesti, Ylöjärven kaupunki ei korvaa postilaatikkojen rikkoutumisia, jotka ovat johtuneet tien kunnossapitotoimenpiteistä. (kts. määräyksen lopusta kuvat).

Kiistat postilaatikon sijoittamisessa

Postilaatikon sijoittamiseen liittyen tulisi olla ensisijaisesti yhteydessä suoraan postiyritykseen. Kiistatapauksessa postilaatikon sijoittamisesta päättää oman kunnan rakennusvalvonta.

Neljä teineeseen kiinnitettyä postilaatikkoa edestäpäin katsottuna. Yksi telineeseen kiinnitetty postilaatikko sivustapäin katsottuna.

Ohjeistus postilaatikon sijoittamisesta.

Päivitetty: 30.10.2023