Hyppää sisältöön

Räikänhelma, kortteli 85

Räikänhelman kortteli 85 muutosalue sijaitsee Ylöjärven Kirkonseudun keskustan alueella, Kuruntien ja Räikäntien risteysalueen tuntumassa. Asemakaavalla muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelin 85 tontti 1 ja 2.

Korttelin rakennusaloja ja pihajärjestelyjä on muutettu vastaamaan kortteliin laadittua rakennussuunnitelmaa. Rakennusoikeus ja kerroskorkeus on säilynyt voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Suunnittelualueen pysäköintialueet on osoitettu piha-alueelle sekä rakennusmassan maanalaiseen tilaan.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.6.2021-1.7.2021 välisen ajan.

Asemakaavaehdotus nähtäville

Räikänhelman kortteli 85 asemakaavan muutos / ehdotus

Asiakirjat pidetään nähtävillä 1.9.2021-1.10.2021 välisen ajan Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla. Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 1.10.2021 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa valmistelevat vs. projektiarkkitehti Helena Ylinen ja kaavasuunnittelija Helena Keva

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.5.2021 (pdf)

Asemakaavaluonnos 26.5.2021 (pdf)
 
Kaavaselostus 26.5.2021 (pdf)
 
Havainnekuvat (pdf)

Asemakaavaehdotus 18.8.2021 (pdf)
Kaavaselostus liitteineen 18.8.2021 (pdf)
Tiivistelmä valmisteluvaiheen lausunnoista ja vastine-ehdotukset lausuntoihin 18.8.2021 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
vs. Projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 25.8.2021