Hyppää sisältöön

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit

Valtion korvaamiin rintamaveteraanien avopalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusta haetaan rintamaveteraanin kotikunnasta.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Valtiokonttorin myöntämää määrärahaa käytetään itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. 

Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.

Määrärahan riittäessä myös palvelutalossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuva rintamaveteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja. Nämä voivat olla esimerkiksi siivous-, ateria-, kuljetus,- tai hoivapalveluja. Vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata. Myös perhehoidossa ja ryhmäkodissa asuva veteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja.

Intervallihoito on laitoshoitoa, eikä sen kustannuksia korvata.

Lisätietoa rintamaveteraanien palveluista. 

Sotainvalidit

Valtion korvaamiin sotainvalidien avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja on 20 %.

Valtiokonttori myöntää kunnille määrärahaa kotihoidon ja muiden palvelujen järjestämiseksi. Kunta tekee palvelutarpeen kartoituksen sotainvalidille / sotilasinvalidille. Kartoituksen perusteella kunta tekee hoito- ja palvelusuunnitelman tarvittavista palveluista. Kunta järjestää palvelut, joiden tavoitteena on tukea monipuolisesti kotona tai esim. palvelutalossa asumista ja selviytymistä.

Lisätietoa sotainvalidien palveluista.

Yksityisten palveluntuottajien yhteystiedot (pdf)

Yhteystiedot

Iivarinen Kirsi
Asiakasohjaaja
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuusistontie 3, 33480 Ylöjärvi
Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneet
Penttilä Sirkka-Liisa
Asiakasohjaaja
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuusistontie 3, 33480 Ylöjärvi
Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneet
Ala-Laurila Marja-Leena
Sihteeri, ikääntyneiden palvelut
050 390 4691
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Päivitetty: 12.7.2022