Hyppää sisältöön

Rudus Oy:n yhteislupahakemus

Rudus Oy hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa maa-aineksen otolle, kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle sekä puhtaiden maiden vastaanotolle ja käytölle maisemointiin sekä ylijäämälouheen vastaanotolle ja murskaukselle Ylöjärven kaupungin Metsäkylän ja Ylöjärven kylien tiloille 980-414-1-87 Ruikunharju ja 980-428-7-273 Lintukumpu.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, sillä alueella on ollut ottotoimintaa 1990 –luvulta lähtien. Voimassa oleva yhteislupa koskee ottamisalueen vaiheita 1 ja 2. Louhinta on nyt alueella edennyt siten, että lupaa haetaan myös ottamisalueen vaiheelle 3, eli otto etenee edelleen länteen. Ottamisalueen rajaus on suunniteltu jo vuonna 2006 ja toiminnan laajentaminen vaiheeseen 3 on huomioitu jo aiemmissa selvityksissä. Vuosittaiset tuotantomäärät pysyvät nykyisen luvan mukaisina.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 2.3.-8.4.2021. Kuulutus on julkaistu 2.3.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat esittää hakemuksesta muistutuksen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää tietoja tai mielipiteitä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee esittää kirjallisesti viimeistään 8.4.2021, os. Ylöjärven kaupunki, ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostitse kirjaamo@ylojarvi.fi.

Lisätietoja antaa vs. ympäristösuunnittelija Eevi Kocis, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Hakemus liitteineen:

Rudus Oy:n yhteislupahakemus

Yhteystiedot

Ylöjärven ympäristötoimi
ymparistonsuojelu@ylojarvi.fi
Kocis Eevi
Vs. ympäristösuunnittelija
044 481 1402
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Päivitetty: 2.3.2021