Hyppää sisältöön

Seijantie

Ylöjärven Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 211 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue (Saurio) sijaitsee Ylöjärven kaupungin ydinkeskustassa Soppeenmäen alueella, sijoittuen Seijantien pohjoispuolelle kortteliin 211 tontille 2 ja lähivirkistysalueelle. Suunnittelualueen alustava pinta-ala arvio on noin 8200 m². 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää aluetta yhdistetyksi asumisen ja palveluiden alueeksi siten, että kerrostalorakentamisen ohella alueelta osoitetaan riittävä tilavaraus uudelle, noin 120-paikkaiselle päiväkodille ja sen vaatimille oheistoiminnoille. Alue suunnitellaan ja toteutetaan arkkitehtuurin, piha-alueiden, toiminnallisen sisällön, autopaikkojen järjestämisen ja muun ympäristön kannalta laadukkaana kokonaisuutena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.3.2021-3.5.2021.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.2.2022-7.3.2022.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.3.2022-6.5.2022.

Kaavaa valmistelee kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja vs. projektiarkkitehti Helena Ylinen.

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.1.2022 (pdf)

Kaavaluonnos 26.1.2022 (pdf)
Kaavaselostus 26.1.2022 (pdf)
Havainnekuvat 26.1.2022 (pdf)

Kaavaehdotus 23.3.2022 (pdf)

Kaavaselostus 23.3.2022 (pdf)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.3.2022 (pdf)

Liite 2. Havainnollistamiskuvat 23.3.2022 (pdf)

Liite 3. Hoito- ja käyttösuunnitelma 23.3.2022 (pdf)

Liite 4.  Seurantalomake 23.3.2022 (pdf)

Liite 5. Valmisteluvaiheen palauteraportti 23.3.2022 (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
Kaupungintalo, Kuruntie 14 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Kaavoitusarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 28.7.2022