Hyppää sisältöön

Seijantie

Ylöjärven Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 211 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue (Saurio) sijaitsee Ylöjärven kaupungin ydinkeskustassa Soppeenmäen alueella, sijoittuen Seijantien pohjoispuolelle kortteliin 211 tontille 2 ja lähivirkistysalueelle. Suunnittelualueen alustava pinta-ala arvio on noin 8200 m². 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli yhdistää alue asumisen ja palveluiden alueeksi siten, että kerrostalorakentamisen ohella alueelta osoitettiin riittävä tila uudelle, noin 120-paikkaiselle päiväkodille ja sen vaatimille oheistoiminnoille. Alue suunnitellaan ja toteutetaan arkkitehtuurin, piha-alueiden, toiminnallisen sisällön, autopaikkojen järjestämisen ja muun ympäristön kannalta laadukkaana kokonaisuutena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.3.2021-3.5.2021.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.2.2022-7.3.2022.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.3.2022-6.5.2022.

Asemakaavan muutos kuulutettiin lainvoimaiseksi 26.10.2022.

Kaava-aineisto

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Liite 1. Havainnollistamiskuvat (pdf)

Liite 2. Seijantien hoito- ja käyttösuunnitelma (pdf)

Liite 3. Asemakaavan seurantalomake (pdf)

Liite 4.  Valmisteluvaiheen palauteraportti (pdf)

Liite 5. Ehdotusvaiheen palauteraportti (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
Kaupungintalo, Kuruntie 14 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Kaavoitusarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 28.3.2023