Hyppää sisältöön

Selvitys kannustaa johtamisen muutokseen

8.1.2021 17:00
Kategoria: Yleiset
Rakennus, jonka seinässä lukee kaupungintalo

Työterveyslaitoksen toteuttama Ylöjärven kaupungin johtamisselvitys on valmistunut. Ylöjärven kaupunginhallitus merkitsi tulokset tiedoksi ja päätti jatkotoimista kokouksessaan 7.1.2021. 

Selvityksen kohteena oli kaupungin ylin johto. Selvitykseen haastateltiin kaikkiaan 33:a henkilöä: nykyisiä ja aiempia johtavia viranhaltijoita sekä nykyisiä luottamushenkilöitä (kaupunginhallituksen jäseniä ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto). 

Selvitystyön johtopäätöksissä todetaan, että johtamisen muutos on tarpeen. Työ- ja johtamiskulttuuria tulisi kehittää asiantuntijuutta, kokeilua ja uskallusta lisäten. Kehitystyön painopisteiksi nousevat työntekoa tukeva johtaminen, avoin vuorovaikutus ja tiedonkulku. Konkreettisina asioina mainitaan muun muassa kaupungin johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, tiedonkulun kehittäminen ja avoimuuden lisääminen johtoryhmän ja kaupunginhallituksen jäsenten välillä, henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelyn kehittäminen sekä epäasiallisen kohtelun nollatoleranssiin liittyvän toimintamallin kehittäminen. 

Ylöjärven voimavaratekijöinä selvitys nostaa esiin seuraavia asioita: ammattitaitoinen henkilöstö, arjen työn sujuminen, mukavat työkaverit, lähityöyhteisön tuki, työtehtävien mielekkyys sekä kaupunkistrategian jalkautumisen onnistuminen. 

Kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä kävivät selvityksen tuloksia yhdessä läpi perjantaina 8.1. ja sopivat askelmerkit siitä, miten tuloksia aletaan hyödyntää ja miten kehitystyö käynnistyy. 

Kaupunginhallitus kiittää selvityksen laatijoita huolellisesta, kattavasta työstä ja johtopäätösten esittämisestä. 

Ylöjärven kaupunginhallitus päätti kaupungin ylintä johtoa koskevan johtamisselvityksen toteuttamisesta lokakuussa 2020. Kaupunginhallituksen nimittämä valmistelutyöryhmä sai määräaikaan mennessä viisi tarjousta selvityksen laatimisesta. Näistä toteuttajaksi valittiin Työterveyslaitos. Selvitys toteutettiin marras-joulukuussa. 

Ylöjärven kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto irtisanoutui tehtävästään 7.1.2021 ja on vuosilomalla 11.1.2021 alkaen. Kaupunginjohtajan viransijaisena toimii 11.1.2021 alkaen kaupunkirakennejohtaja Pauli Piiparinen. Kaupunginjohtajalla on viranhaltijalain mukainen kahden kuukauden irtisanoutumisaika.

Lisätietoja:

Ylöjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus, p. 050 302 4215, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi