Hyppää sisältöön

Siivikkalan koulun pohjoispuoli

Siivikkalan koulun pohjoispuolella sijaitsevaa asuinaluetta suunnitellaan laajennettavan.

Asemakaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä asemakaavoitettuihin ja osin rakennettuihin asuinalueisiin sekä Siivikkalan kouluun. Pohjoisessa asemakaava-alue rajoittuu kaavoittamattomiin metsäalueisiin. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 28 hehtaaria. Asemakaavalla laajennetaan vuonna 2020 hyväksyttyä pientalovaltaista asemakaavaa.

Metsäalueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Kaavan valmistelussa huomioidaan alueen laaja virkistysmetsä ja viheryhteydet. Koulun pohjoispuolelta alkava vanha metsä on tarkoitus säilyttää. Suunnittelualuetta koskevalle metsäalueelle tullaan laatimaan käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnittelua halutaan tehdä yhteistyössä metsänkäyttäjien kanssa. Syksyllä 2024 valmistuu kaava-aluetta koskeva luontoselvitys, joka tarkentaa suunnitelmia.

Suunnitelman avulla halutaan suojella herkkää metsäluontoa ja tukea metsän kestävää virkistyskäyttöä.

Yleisötilaisuus alkuvuodesta 2024

Asemakaavan valmistelun yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus. Tilaisuus tullaan järjestämään varhaisessa vaiheessa ennen kaavaluonnosta. Tilaisuuden ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin kotisivuilla sekä 8.11.-15.12.2023 kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14).

Asiakirjasta voi jättää mielipiteen kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 15.12.2023 klo 15 mennessä os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Moona Kansanen, p. 041 730 2041.

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.10.2023 (pdf)

Muut selvitykset

Siivikkalan metsäalueen käyttäjäkyselyn raportti (pdf)

Siivikkalan päiväkodin ja koulun metsäkyselyn raportti (pdf)

Yhteystiedot

Kansanen Moona
Kaavoitusarkkitehti
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 20.11.2023