Hyppää sisältöön

Siltatie koillinen (4.vaihe)

Kirkonseudun Siltatien koillinen (4.vaiheen) asemakaavan tavoitteena on voimassaolevan osayleiskaavan periaatteita noudattaen muodostaa tiivis, pientalovaltainen ja joukkoliikennettä hyödyntävä asuinalue. Osayleiskaavan mukaisesti asuinalue rakentuu koko alueen pääkatuna toimivalta Siltatieltä lähtevän kehämäisen kokoojakadun varteen. Osayleiskaavassa arvioitu 1000 henkilön asukasmäärä täsmentyy valittavien suunnitteluratkaisujen mukaan. Asemakaavassa otetaan huomioon osayleiskaavassa osoitetut ulkoilureitit ja virkistysalueet sekä hulevesien hallinta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.7.-14.8.2020 välisen ajan.

Asemakaavan luonnos oli nähtävillä 12.10. -11.11.2022 välisen ajan.

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.6.2020 (pdf)

Luonnosvaiheen asiakirjat

Kaavakartta 21.9.2022 (pdf)

Kaavamerkinnät 21.9.2022 (pdf)

Kaavaselostus 21.9.2022 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2022 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Päivitetty: 5.12.2022