Hyppää sisältöön

Siltatie (koillispuoli)

Siltatien 5. vaiheen (koillispuoli) asemakaavan tavoitteena on voimassaolevan, oikeusvaikutteisen osayleiskaavan periaatteita noudattaen muodostaa tiivis, pientalovaltainen ja joukkoliikennettä hyödyntävä asuinalue. Osayleiskaavan mukaisesti asuinalue rakentuu koko alueen pääkatuna toimivalta Siltatieltä lähtevän kehämäisen kokoojakadun varteen. Osayleiskaavassa arvioitu 1000 henkilön asukasmäärä täsmentyy
valittavien suunnitteluratkaisujen mukaan. Asemakaavassa otetaan huomioon osayleiskaavassa
osoitetut ulkoilureitit ja virkistysalueet sekä hulevesien hallinta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.7.-14.8.2020 välisen ajan.

Kaavaa laatii kaavoitusarkkitehti Leena Keränen ja kaavasuunnittelija Helena Keva.

Kaava-aineistot:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.6.2020 (pdf)

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Keränen Leena
Kaavoitusarkkitehti
040 133 1403
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 10.6.2022