Hyppää sisältöön

Siltatien pohjoispään katualueen asemakaava

Siltatien pohjoispään kaavoitettava katualue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Ylöjärven keskustasta. Alueen pinta-ala on n. 1,6 ha. Tarkoitus on jatkaa Siltatietä asemakaavoitetulta Siltatien 2. vaiheen alueelta Viljakkalantielle saakka. Osayleiskaavassa osoitettu Siltatien pohjoispää ja sen yhteyteen suunniteltu vesihuollon runkolinja sijoittuvat osittain yksityisten maanomistajien maa-alueelle. Ylöjärven kaupungin tavoitteena on laatia asemakaava, jossa osoitetulle paikalle Siltatien uusien asuntoalueiden liikennöinnin kannalta tärkeä katuyhteys ja vesihuollon runkolinja voidaan rakentaa. Tämä mahdollistaa Siltatien alueen jatkokaavoituksen ja tulevan tontinluovutuksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos oli nähtävillä 27.10.2021-26.11.2021 välisen ajan.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.1.2022-4.2.2022. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen 4.4.2022, 33§.

Asemakaavaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Leena Keränen.

Kaava-aineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.10.2021 (pdf)

Asemakaavan luonnos 20.10.2021 (pdf)

Asemakaavan selostus 20.10.2021 (pdf)

Kaavaehdotus 15.12.2021 (pdf)

Kaavaselostus 15.12.2021 (pdf)

Kaavan vastineet 15.12.2021 (pdf)

Yhteystiedot

Keränen Leena
Vs. Projektiarkkitehti
040 133 1403
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat
Päivitetty: 8.3.2023