Hyppää sisältöön

Siltatien ympäristön akm (Korteentien, Perkonmäentien ja Lähdevainiontien välisellä alueella)

Suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven keskustan alueella Siltatien ympäristössä. Kaavamuutos kohdistuu Kortteentien, Perkonmäentien ja Lähdevainiontien väliselle alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,5 hehtaaria.

Siltatien 5. vaiheen (Perkonmäen) asemakaavoituksen yhteydessä on tullut tarve asemakaavan muuttamiseen Siltatien ympäristössä. Lähtötilanteen tavoitteiden mukaisesti kaavamuutoksella tutkitaan Siltatien katualueen ja Kortteentien liittymän toteuttamista eritasoratkaisuna siten, että Kortteentie kulkee Siltatien ali ja yhdistyy Perkonmäentiehen. Samassa yhteydessä rajataan korttelin 650 läpi kulkeva vesi- ja viemärilinjarasite korttelialueen ulkopuolelle.  Lisäksi Siltatien eteläpuoleisen korttelin 659 sisällä oleva ohjeellinen jalankulkuyhteys muutetaan korttelialueen ulkopuolella kulkevaksi kulkuyhteydeksi. Muita mahdollisia muutostarpeita mm. lähipalveluiden/lähikaupan tarpeita tarkastellaan kaavatyön aikana.

Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin kotisivuilla sekä 6.9.-15.10.2023 välisen ajan kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14).

Mielipiteet ja lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 15.10.2023 mennessä os. Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa valmistelee kaavasuunnittelija Katri Puistovirta, p. 040562 7363, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.8.2023 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Puistovirta Katri
Kaavasuunnittelija
040 562 7363
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 5.9.2023