Hyppää sisältöön

Oppilaiden hyvinvointi

Oppilaskunnalla tarkoitetaan kaikkia koulun oppilaita. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan.

Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. (www.omaoppilaskunta.fi, 2019). 

Oppilaskunnan tukena Soppenmäen yhtenäiskoulussa toimivat ohjaava opettaja sekä kouluyhteisöohjaaja. Oppilaskunnan hallitus muodostuu 5.-9-.luokkien edustajista.  

Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa oman kouluyhteisönsä kehittämiseen. Oppilaskunta edistää niin oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kuin vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä (www.omaoppilaskunta.fi, 2019).

Tukioppilaat luovat hyvää yhteishenkeä kouluun!
Tukioppilaat tukevat, neuvovat ja auttavat muita oppilaita!
Tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja tempauksia!
Tukioppilaat puuttuvat yksinäisyyteen ja kiusaamiseen!

Päivitetty: 19.6.2023