Hyppää sisältöön

Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko koulu- tai opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta. Tavoitteena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville. 

Oppilashuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. 

Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden tai opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijaista ja ehkäisevää ja se kuuluu kaikille. Yksilökohtainen oppilashuolto on ehkäisevää ja tukea antavaa. 

Soppeenmäen yhtenäiskoulun koulukohtainen opiskeluhuollon suunnitelma (pdf)

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja kehitystä ja olla tukemassa huoltajia kasvatustehtävässä.

Kouluterveydenhuollon työntekijöitä koululla ovat kaksi terveydenhoitajaa ja koululääkäri.

Terveydenhoitaja tekee eri luokka-asteille terveystarkastuksen sovitun ohjelman mukaisesti, tavaten oppilaan vuosittain sekä tarpeen mukaan useammin.

Laajat terveystarkastukset ovat 1., 5., 8. luokilla, jolloin terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan ja hänen huoltajansa. 8:lla oppilaat saavat koululääkäriltä nuorten terveystodistuksen, 9:llä oppilaille jaetaan rokotustodistukset.

Koulutapaturmissa ja oppilaan äkillisesti sairastuessa hän saa ensiavun ja hoidon terveydenhoitajalta tämän ollessa koululla. Puolikuntoisen tai sairaan oppilaan ei pidä tulla kouluun vaan jäädä kotihoitoon; koulussa olevan oppilaan edellytetään jaksavan suoriutua koulupäivän ohjelmasta.
Terveydenhoitaja voi tarvittaessa kirjoittaa huoltajan työnantajalle selvityksen alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, jos lapsi ei tarvitse välitöntä lääkärintutkimusta tai hoitoa ja kyseessä on äkillinen infektiotauti.

Terveydenhoitajat tavoitat:

1. - 5. luokkien terveydenhoitaja on Katriina Uusi-Illikainen. Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 11-12. Puhelinaika ma-to klo 13-14 ja pe klo 11-12 p. 050 390 4660. Sähköposti etunimi.sukunimi@pirha.fi

6. - 9. luokkien ja pienluokkien terveydenhoitaja on Laura Lintunen, p. 040 133 4816, etunimi.sukunimi@pirha.fiKoulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen. Kuraattori tukee ja auttaa oppilaita erilaisissa koulunkäyntiin ja sosiaaliseen kasvuun liittyvissä tilanteissa sekä pyrkii vaikuttamaan siihen että jokaisen oppilaan on mahdollista kasvaa kohti hyvää nuoruutta ja aikuisuutta ja iloita oppimisestaan koulussa.

Koulukuraattori tapaa oppilaita pääsääntöisesti koululla koulupäivän aikana. Oppilaat voivat itse varata kuraattorilta keskusteluaikaa, yhteyttä voivat ottaa myös vanhemmat ja opettajat.

Koulukuraattori Veronika Acs, p. 050 390 4775, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Koulupsykologin työ on oppilaan koulunkäynnissä tai kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämistä ja niissä tukemista.

Oppilaat itse tai vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli herää huolta oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä, keskittymisestä, käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista (esim. mieliala, pelot ja jännittäminen).

Keskustelu- ja tutkimusajat ovat pääsääntöisesti ajanvarauksella koulupäivien aikana.

Koulupsykologi Otto Laakso p. 040 133 1546

Kouluyhteisöohjaajana Soppeenmäen yhtenäiskoulussa on Henna Ala-Mikkula p. 044 486 3799 tai etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Kouluyhteisöohjaaja työskentelee Soppeenmäen yhtenäiskoulussa päivittäin.

Kouluyhteisöohjauksen esite (pdf)

Psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkari toimii kouluilla osana kouluterveydenhuoltoa. Tehtävänä ja tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen nuorille mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Psyykkari arvioi nuoren tilannetta, tarjoaa keskusteluaikoja ja ohjaa tarvittaessa muun hoidon piiriin.

Psyykkarin vastaanotolle nuori voi hakeutua/ohjautua, jos on esimerkiksi:

- mielialamuutoksia

- ahdistuneisuutta

- toistuvia fyysisiä oireita kuten univaikeuksia, päänsärkyä tai pahan olon tunnetta.

Psyykkarin luo voi hakeutua/ohjautua myös keskittymisen haasteisiin liittyvissä asioissa. Mikäli nuorella on keskittymisen haasteita, jotka jatkuvat koulun ja kodin tukitoimista huolimatta, on syytä hakeutua psyykkarin vastaanotolle ja psyykkari voi tarvittaessa aloittaa tarkemmat selvittelyt.

Psyykkari tekee vastaanottotyötä ajanvarauksella. Vastaanotolle voi nuori varata ajan itse Wilmassa tai puhelimitse (soitto, tekstiviesti tai WhatsApp). Yhteydenotto nuoren puolesta voi tulla myös vanhemmilta, kouluterveydenhuollosta tai muulta koulun aikuiselta.

Milja Grönlund
p. 041 730 5900

Soppeenmäen yhtenäiskoulu ti ja to
Kauraslammen koulu ma ja ke
Tarvittaessa Kurun yhtenäiskoulu, Asuntila, Veittijärvi, Mutala, Vahanta ja Siivikkala

Päivitetty: 20.6.2023