Hyppää sisältöön

Valinnaisaineet

Taito- ja taideaineiden valinnaiset 3. - 4. luokka

 
Opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan oppilailla on taito- ja taideaineissa 3. luokalla 1 h ja 4. luokalla 2h valinnaisia aineita. Taito- ja taideaineiden valinnaiset ovat osa ns pohjaoppiainetta (musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta). Näillä taito- ja taideaineiden valinnaisilla syvennetään pohjaoppiaineen opintoja. Valinnaisaineiden kuvauksissa on myös mukana ko oppiaineiden tavoitteet. Taito- ja taideaineiden valinnaisia arvioidaan osana pohjaoppiaineen arviointia.   
 3. luokalla toteutetaan yksi valinta lukuvuodessa ja oppilailla voivat valita kuudesta eri taito- ja taideaineiden valinnaisesta. Valittavat taito- ja taideaineiden valinnaiset on esitelty tässä tiedotteessa. Mukana taito- ja taideaineiden valinnaisten esittelyssä on kuvaus siitä, mikä on valinnaisen pohjaoppiaine (musiikki, kuvataide, liikunta, käsityö), valinnaisen kurssin kuvaus sekä tavoitteet. Taito- ja taideaineiden valinnaisia valitaan tässä vaiheessa neljä (4) valinnaista mieluisuusjärjestyksessä.  Oppilaiden valinta toteutetaan näiden neljän valinnan pohjalta.   
 

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 3.-4. luokka lukuvuonna 2022-2023 (pdf)

Valintalomake 3. luokka 2022-2023 (pdf)

Valintalomake 4. luokka 2022-2023 (pdf)

Ylöjärvellä yläkouluissa 8. luokan oppilaalla on lukujärjestyksessä pakollisia aineita 25 tuntia ja valinnaisia aineita 5 tuntia, joista yksi valinnainen on tunne- ja vuorovaikutustaidot.

9. luokalla kaikille pakollisia aineita on 24 tuntia ja valinnaisaineita 6 tuntia.

Valinnaisaineet jaetaan kahteen ryhmään: 

  • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 
  • Valinnaisaineet

Valinnaiset valitaan 7. vuosiluokalla ja ne ovat laajuudeltaan 4 vuosiviikkotuntia (vvh): kahden vuosiviikkotunnin laajuisena sekä 8. että 9. luokalla.

Edellisten lisäksi oppilas valitsee 8. vuosiluokalla vielä 9. vuosiluokalle kaksi yhden vuosiviikkotunnin laajuista lyhytkurssia.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 

Alla olevista linkeistä voi tutustua taide- ja taitoaineiden valinnaisiin:

Oppilas valitsee yhden kahden vuosiviikkotunnin mittaisen taide- ja taitoaineen valinnaisen 8.-9. luokan ajaksi. Taide- ja taitoaineen valinnainen arvioidaan osana ko. oppiaineen arviointia.

Valinnaiset

Valinnaiset ovat laajuudeltaan 4 vvh: 2vvh-laajuisena sekä 8. että 9. luokilla.

Koulut ovat voineet miettiä soveltavia valinnaisia, joissa yhdistellään eri oppiaineita kokonaisuuksi. Lisäksi kouluilla voi olla oppiainetta syventäviä valinnaisia.

Alla olevista linkeistä pääsee tutustumaan Soppeenmäen yhtenäiskoulussa tarjottavien soveltavien valinnaisaineiden tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.

Lukuvuonna 2023-2024 opetetaan seuraavia valinnaisia aineita:

Do it - kädentaidot ja ilmaisu (pdf) (käsityön oppiainetta syventävä valinnainen)

Do it - kädentaidot ja teknologia (pdf) (käsityön oppiainetta syventävä valinnainen)

Ummikot ulkomailla (soveltava valinnainen) (pdf)

Tietotekniikka (soveltava valinnainen) (pdf)

B2-kieli espanja (tavoiteet ja sisällöt löytyvät Ylöjärven kaupungin opetussuunnitelmasta)

Lisäksi oppilailla on ollut mahdollisuus valita seuraavista valinnaisista oppiaineista

Luonnontieteitä luovasti ja toiminnallisesti (soveltava valinnainen) (pdf)

Valtti-ryhmä (soveltava valinnainen) (pdf)

Valinnaisaineiden valinta

8.-9. luokkien ajaksi valittavat valinnaisaineet 2023-2024

Valinnaisaineet valitaan 7. luokalla joulu-tammikuussa. Valintalomake päivittyy syksyn aikana.

Valintalomake 7. luokalla valittavat valinnaisaineet lukuvuodeksi 2022-2023 (pdf)

Yhdeksennällä luokalla opiskellaan kahta yhden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta. Valinnat tehdään kahdeksannella luokalla.

Syyslukukaudella opiskellaan yhtä valinnaisainetta ja kevätlukukaudella toista oppilaan valitsemaa valinnaisainetta. 9. luokan valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Valinnaisaineet toteutuvat oppilaiden valintojen ja koulun resurssien perusteella.

Lukuvuodeksi 2023-2024 valittavat 9. luokan valinnaisaineet (pdf)

Lukuvuodeksi 2022-2023 valittavat 9. luokan valinnaisaineet (pdf)

Lukuvuodeksi 2022-2023 9. luokan valinnaisaineiden valintalomake (pdf)

Päivitetty: 21.9.2023