Hyppää sisältöön

Teiden rakentaminen

Teitä peruskorjataan ja uusia rakennetaan suunnitelmallisesti talousarviomäärärahojen ja MAPSTO-asiakirjan puitteissa.

Siivikkalan uuden kaava-alueen rakentaminen 2020-2022

Siivikkalan uutta kaava-aluetta alettiin rakentaa lokakuussa 2020. Alueella tullaan tekemään rakennustöitä vuosina 2020 - 2022. Samassa yhteydessä peruskorjataan Siivikkalan vanhoja teitä. 

Laatokantien peruskorjauksen toinen vaihe käynnistyy -tiedote 25.5.2022

Lisätietoja: Jari Luoma, työmaapäällikkö, p. 040 133 4815, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Siltatien alueen laajentaminen

Siltatien alueen rakentaminen jatkuu edelleen. Uudelle alueelle rakennetaan tieverkkoa sekä muutetaan nykyisiä tielinjoja. Koulun ja sen lähialueiden rakentaminen alkoi keväällä 2022. 

Asuntilan liittymän uudistaminen 2022-2025

Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymän uudistaminen käynnistyy valmistelevilla töillä marraskuussa 2022. Alueelta kaadetaan ensin puustoa, minkä jälkeen siirrytään maanrakennustöihin, ensimmäisenä pintamaiden poistoon. 

Vuonna 2023 on tarkoitus toteuttaa ns. esikuormitusrakenne, jolla otetaan hallintaan painumat kiertoliittymän kohdalla. Esikuormitusrakenne on paikallaan vajaan vuoden, minkä jälkeen alkaa varsinaisen kiertoliittymän toteuttaminen. Kiertoliittymän on tarkoitus olla valmis vuonna 2025. 

Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymän uudistaminen alkaa valmistelevilla töillä

Pallotien liittymä Vaasantielle

Koulutuskeskus Valon viereen on suunnitteilla uusi valo-ohjattu liittymä Vaasantielle. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös Vaasantien ylittävä silta kevyelle liikenteelle. Tiesuunnitelman virallinen nimi on "Kantatie 65 parantaminen Pallotien kohdalla”. Suunnitelmaa esiteltiin yleisölle Valossa 30.11.2022. 

Lisätietoja antavat Ylöjärven kaupungilta Mirko Harjula, p. 050 3848382, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta Sami Ruski, p. 0295 036 184, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. 

Viljakkalantien kevyen liikenteen väylä 2022-2023

Viljakkalantien eli maantien 2773 varrelle toteutetaan vuosina 2022–2023 kevyen liikenteen väylä välille Saksitie - Vastamäentie. Uuden kevyen liikenteen väylän pituus on noin 3,7 kilometriä (3680 metriä). 

Työt alkoivat 25.4.2022 Saksitien puoleisesta päästä. 

Urakoitsijana toimii Destia Oy ja rakennuttajana Ylöjärven kaupunki yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Alikulku Kuruntielle 2022

Kuruntielle rakennetaan alikulkukäytävä, jonka yhteydessä toteutetaan kevyen liikenteen väyläjärjestelyjä Kuruntien varteen sekä Kuruntiestä länteen Keskivainiontielle Veittijärvellä. Työt aloitettiin 9.5.2022 ja kohde valmistuu marraskuussa 2022. Työn aikana käytössä on kiertotie rakennuskohteen ohi ajoneuvoille ja kevyelle liikenteelle.

Yhteystiedot

Luoma Jari
Työmaapäällikkö
040 133 4815
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kamarjanskij Mirka
Maanrakennusmestari
040 133 4862
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Päivitetty: 5.12.2022