Hyppää sisältöön

Teivo 3 -yritysalue

Teivo 3 -yritysalueen asemakaava-alue sijaitsee Kirkonseudulla, taajaman eteläpuolella, rajautuen eteläosastaan Vaasantiehen (kantatie 65) ja pohjoisosasta Keijärventiehen sekä tien viereiseen Tampere-Seinäjoki-päärataan. Alueen alustava pinta-ala on noin 8,5 hehtaaria. Alue on pääosiltaan rakentamatonta peltoaluetta.

Asemakaavan tavoitteena on jatkaa osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti Teivon alueen yritysalueen suunnittelua siten, että muodostuu keskustan läheisyyteen sijoittuva ja pääliikenneväylään sekä joukkoliikennekäytävään tukeutuva vetovoimainen työpaikka-alue.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.3.2021-3.5.2021.

Kaavaluonnos nähtävillä

Asiakirjat olivat nähtävillä 2.2.-7.3.2022 Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus.

Mielipiteet kaavaluonnoksista tuli toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 7.3.2022 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa laatii FCG Oy. Ylöjärven yhteyshenkilöt kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja vs. projektiarkkitehti Helena Ylinen.

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.1.2022 (pdf)

Kaavaluonnos VE1 ja VE2, viitesuunnitelmat 26.1.2022 (pdf)

Kaavaselostus 26.1.2022 (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
kaavoitus@ylojarvi.fi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Vs. projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 9.5.2022