Hyppää sisältöön

Teivo-Mäkkylä

MAPSTOn mukaisesti Teivo-Mäkkylän osayleiskaavan laatiminen sisältyy tavoitteisiin, jossa suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisen uuden, noin 5000-6000 asukkaan asuntoalueen ja 500-1000 työpaikan sijoittamista joukkoliikennereittiin, sekä maakuntakaavassa ja kaupunkiseudun rakennesuunnitelmatyön puitteissa asetettaviin tavoitteisiin tukeutuen.

Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä on sovittu Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välisessä aiesopimuksessa (KH 27.5.2019). Yhteinen tahtotila on kehittää aluetta asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Teivon maakunnallisesti arvokkaat harjualueet tullaan säilyttämään virkistyskäytössä. Suunnittelualue rajautuu radan pohjoispuolella alueille, jotka maakuntakaavassa sisältyvät taajamatoiminnoille rakennettaviksi alueiksi. Nykyisen ravikeskuksen alueen osalta yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan suunnittelun yhteydessä tapahtumapuisto/ravitoiminnan ja asumisen yhteensovittamista. Kaavatyön yksityiskohtaisia tavoitteita sekä vaiheistusta tarkennetaan ja täydennetään prosessin aikana.

Kaavaan liittyvät tiedustelut kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Kaava-aineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2019 (pdf)

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
vs. Projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 25.8.2021