Hyppää sisältöön

Teivo-Mäkkylän yleiskaava

Teivo-Mäkkylän alueelle suunnitellaan uutta, joukkoliikennereittiin tukeutuvaa noin 6000 asukkaan asuinaluetta ja 500-1000 työpaikan työpaikka-aluetta.


Asukaskysely 25.5.-8.6.2022 

Teivo-Mäkkylä -osayleiskaavan tavoitteita kootaan karttakyselyn avulla. Vastauksia, ideoita ja kommentteja toivotaan alueen nykyisiltä ja mahdollisilta tulevilta asukkailta ja yrittäjiltä sekä kaikilta, joita alueen kehittäminen kiinnostaa.

Kysely Teivo - Mäkkylä -alueen kehittämisestä (maptionnaire.com)

Osallistumalla voit antaa arvokasta tietoa ja näkökulmia suunnitelmiin ja siten parantaa elinympäristöäsi. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan alueen tulevaisuuteen!

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyn tulokset julkaistaan koosteena yleiskaavan luonnosvaiheessa.

Kommentoitava karttakaavio ja oheisaineistona alustavat ideasuunnitelmat

Karttakyselyssä voi kommentoida Teivo-Mäkkylä -yleiskaava-alueen kaaviota, jossa on esitetty suunnittelussa mukana olevat uudisalueet ja tavoitellut alustavat asukasmäärät.

Teivo-Mäkkylä uudisalueet (pdf)

Kyselyn oheisaineistoa ovat alustavat ideasuunnitelmat sekä Teivo 3 -yritysalueen asemakaavaluonnokset (ks. linkit alla). Kyselyyn vastaaminen ei kuitenkaan edellytä ideasuunnitelmiin tai luonnoksiin perehtymistä. Teivon ja Mäkkylän ideasuunnitelmat on laadittu yleiskaavasuunnittelun käynnistyessä vuosina 2020 ja 2021.

Ideasuunnitelmat kuvaavat alueiden korttelirakenteen, liikenneverkon, rakentamisen ja asukasmäärän mahdollisuuksia, ja ne tulevat toimimaan syksyllä 2022 nähtäville asetettavan osayleiskaavan luonnoksen yhtenä tausta-aineistona. Kaavoituksen edetessä suunnitelmia tullaan tarkentamaan palautteen perusteella eikä alueita ole tarkoitus toteuttaa suoraan ideasuunnitelmien mukaisina.

Teivon ideasuunnitelmat 2020 (pdf)
Mäkkylän ideasuunnitelmat 2021 (pdf)
Teivo 3 -yritysalueen asemakaava (nettisivu)


Osayleiskaavan laatiminen

Osayleiskaavan laatiminen perustuu Ylöjärven kaupungin maankäyttö- ja palveluohjelmaan (Mapstoon). Suunnittelun taustalla ovat Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman sekä Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitteet.

Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä on sovittu Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välisessä aiesopimuksessa (KH 27.5.2019). Yhteinen tahtotila on kehittää aluetta asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Teivon maakunnallisesti arvokkaat harjualueet säilytetään virkistyskäytössä.

Suunnittelualue rajautuu radan pohjoispuolella alueille, jotka maakuntakaavassa sisältyvät taajamatoiminnoille rakennettaviksi alueiksi. Nykyisen ravikeskuksen alueen osalta yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan suunnittelun yhteydessä tapahtumapuisto/ravitoiminnan ja asumisen yhteensovittamista.

Kaavatyön yksityiskohtaisia tavoitteita sekä vaiheistusta tarkennetaan ja täydennetään prosessin aikana.

Teivo-Mäkkylän osayleiskaavan luonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2022.

Kaavaan liittyvät tiedustelut: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Osayleiskaavan aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2019 (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
kaavoitus@ylojarvi.fi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Vs. projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 25.5.2022