Hyppää sisältöön

Teivon alue

Ylöjärven kaupunkistrategiassa vuosille 2018–2028 on linjattu, että Ylöjärven kaupunkirakennetta tiivistetään keskustaa ja Teivon aluetta kehittämällä.

Teivo-Mäkkylän alue sijaitsee Ylöjärven eteläosassa muodostaen kaupunkikeskustan tärkeän kasvusuunnan kohti Tampereen rajaa. Ylöjärven kaupunki on hankkinut peltomaata Teivo-Mäkkylän alueelta Vaasantien molemmin puolin (kaupunginhallitus 30.3.2020).

Tampereen ja Ylöjärven aiesopimus

Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitukset hyväksyivät 27.5.2019 kokouksissaan kaupunkien välisen aiesopimuksen, joka koskee Teivon alueen maankäytön kehittämistä pitkällä aikavälillä. Aiesopimuksessa ilmaistaan kaupunkien yhteinen tahtotila alueen kehittämiseksi asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi. 

Tampereen kaupunki omistaa Teivossa noin 100 hehtaarin maa-alueen, josta kehitettävää aluetta on noin kolmasosa. Alueella toimivat vuokralaisina Tampereen Ravirata Oy ja Tampereen klinikkarakennus Oy, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 31.12.2035. Teivon alueen muutos uuteen käyttöön voi tapahtua vaiheittain, mikä saattaa nopeuttaa sen kehittämistä. Maakunnallisesti arvokkaat harjualueet tullaan jatkossakin säilyttämään virkistyskäytössä.

Yhteystiedot

Ruissalo Mari
Ruissalo Mari
Kehityspäällikkö
044 486 3124
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Keskustan kehittämishankkeet. Twitter: @MariRuissalo
Päivitetty: 17.9.2020