Hyppää sisältöön

Teivon alue

Ylöjärven kaupunkistrategiassa on linjattu, että Ylöjärven kaupunkirakennetta tiivistetään keskustaa ja Teivon aluetta kehittämällä.

Teivo-Mäkkylän alue sijaitsee Ylöjärven eteläosassa muodostaen kaupunkikeskustan tärkeän kasvusuunnan kohti Tampereen rajaa. Ylöjärven kaupunki on hankkinut peltomaata Teivo-Mäkkylän alueelta Vaasantien molemmin puolin (kaupunginhallitus 30.3.2020).

Kaavoitus käynnissä

Teivon-Mäkkylän alueelle suunnitellaan uutta 7000 - 8000 asukkaan ja 500 - 1000 työpaikan kaupunginosaa. Tavoitteena on ilmastoviisas, joukkoliikenteeseen tukeutuva kokonaisuus, jossa palvelut ja laajat virkistysalueet ovat lähellä.

Teivon-Mäkkylän yleiskaavoitus on parhaillaan käynnissä. 

Teivon-Mäkkylän yleiskaava

Tampereen ja Ylöjärven aiesopimus

Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitukset hyväksyivät 27.5.2019 kokouksissaan kaupunkien välisen aiesopimuksen, joka koskee Teivon alueen maankäytön kehittämistä pitkällä aikavälillä. Aiesopimuksessa ilmaistaan kaupunkien yhteinen tahtotila alueen kehittämiseksi asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi. 

Aiesopimuksen pohjalta Tampereen ja Ylöjärven kaupungit neuvottelivat Teivon alueella sijaitsevien maa-alueiden kaupasta. Neuvottelujen perusteella molempien kaupunkien kaupunginhallituksille esitettiin 31.5.2021, että Ylöjärvi ostaisi Teivon noin 100 hehtaarin maa-alueet Tampereen kaupungilta seitsemän miljoonan euron hintaan. Molemmat kaupunginhallitukset hyväksyivät kaupan esityksen mukaisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti Teivon maa-alueiden myynnistä kokouksessaan 14.6.2021.

Myös Teivon alueella toimivien Tampereen Ravirata Oy:n ja Tampereen klinikkarakennus Oy:n (Tampereen Hevosklinikka Oy) maanvuokrasopimukset siirtyisivät kaupan mukana sellaisinaan Ylöjärvelle. Maanvuokrasopimusten kattama yhteisala on noin 30 hehtaaria.

Ylöjärven kaupunki aikoo ostaa Teivon 100 hehtaarin maa-alueet Tampereen kaupungilta

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 5.1.2023