Isyyden tunnustaminen

Isyyslaki uudistui vuonna 2016 - Isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa

Uusi Isyyslaki (11/2015) tuli voimaan 1.tammikuuta 2016. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun vanhemmat asuvat avoliitossa. 4.tammikuuta alkaen isyys on mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Tunnustamista ja huoltoa koskevat asiakirjat toimitetaan äitiysneuvolasta isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle. Lastenvalvoja tarkistaa lapsen syntymän jälkeen äidin siviilisäädyn ja huolehtii tarvittavista kuulemisista. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Isyyttä ei näin ollen voida vahvistaa ennen kyseisen määräajan päättymistä.

Isyyden tunnustaminen tapahtuu äitiysneuvolassa raskauden keskivaiheen jälkeen ja ajankohta sovitaan asiakkaan kanssa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Käynnillä, jolla tunnustaminen tehdään, täytyy olla molempien vanhempien mukana, henkilöllisyys on todistettava voimassa olevilla virallisilla asiakirjoilla eikä tälle käynnille suositella otettavaksi mukaan perheen muita lapsia.

Jos vanhemmat asuvat erillään, tunnustaminen ja huoltosopimukset tehdään entiseen tapaan lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Samoin tehdään jos tulevan äidin tai isän henkilöllisyyttä ei kyetä luotettavasti selvittämään (henkilöillä ei ole mitään hyväksyttävistä henkilöllisyysasiakirjoista) tai äiti tai tunnustaja ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn vuoksi kykene ymmärtämään tunnustamisen merkitystä. Tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojalla myös silloin, kun äiti vastustaa isyyden tunnustamista tai on syytä epäillä, ettei tunnustaja ole lapsen isä.

Uusi toimintatapa lisää asiakaskeskeisyyttä, on vanhemmille vaivattomampaa ja antaa uusia mahdollisuuksia vahvistaa isän roolia ja vanhemmuutta jo raskausaikana.

Tarkempaa tietoa asiasta saa äitiysneuvolan terveydenhoitajilta tai sosiaalitoimistosta.

Käy myös sivullamme Valloittava isyys


Sivu päivitetty 22.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi