Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus).

Asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen

Lääkäripalvelut

 • Poliklinikan käyntimaksu 20,60 €
  peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa (ei peritä alle 18-v. ja rintamaveteraaneilta)
 • Päivystysmaksu 28,30 €
  arkisin klo 20-08, viikonloppuisin, juhlapyhinä ja öisin 18 vuotta täyttäneiltä
 • Poliklinikkakäynti erikoislääkärin vastaanotolla (ei ikärajaa) 41,20 €
 • Päiväkirurginen toimenpide (ostopalvelut, ei ikärajaa) 135,10 €

Sairaanhoitaja

 • Käyntimaksu 9,30 €
  Vastaanottokäynnistä peritään maksu, jos kyseessä on sairauden edellyttämä hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito tai seurantaan liittyvä käynti.
  Maksu peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa.
  Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamaveteraaneilta. Sitä ei peritä myöskään neuvolan tai mielenterveyspalvelujen käynneistä eikä omaishoitajien terveystarkastuksista.
 • Lisätietoja sairaanhoitajamaksusta

Lääkärintodistukset 50,80 €
(ei peritä hoitoon liittyvistä todistuksista tai lausunnoista eikä nuorison terveystodistuksista)

Ajokorttitodistus 61,00 €

Fysioterapia

 • Yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €/käyntikerta (ei ikärajaa)
 • Lääkinnällinen kuntoutus 11,40 €/käyntikerta yli 18-vuotiaat, maksu peritään 
  enintään 45 käyntikerralta/kalenterivuosi.
 • Ryhmämaksu 3,50 €/käyntikerta
 • Allasterapian ryhmämaksu 11,40 €/käyntikerta

Ravitsemusterapeutti (18-v. täyttäneet)

 • ensimmäinen käynti 11,40 €
 • seuraavat käynnit (sarjassa annettavat hoidot) 11,40 €/käyntikerta

Röntgen

 • CD-tallenne (ei ikärajaa) 20 €
 • Sähköinen kuvantamisen siirto (ei ikärajaa) 20 €
 • Yksityiset hammaskuvaukset 48 €
 • Yksityinen natiiviröntgentutkimus 50 €
 • Yksityinen röntgenlausunto 23 €
 • Yksityinen ultraääni 60 €

Suun terveydenhuolto (18-v. täyttäneet)

 • Suuhygienistin käyntimaksu 10,20 €
 • Hammaslääkärin käyntimaksu 13,10 €
 • Erikoishammaslääkärin käyntimaksu 19,20 €
 • Kartiokeilatomografia 41,20 €

Käyntimaksun lisäksi peritään toimenpidemaksut:

 • hammaskuva / 8,40 €
 • panoraamaröntgen / 18,90 €
 • ehkäisevä käyntimaksu / 8,40 €
 • toimenpide, vaativuus 0-2 / 8,40€
 • toimenpide, vaativuus 3 ja 4 / 18,90 €
 • toimenpide, vaativuus 5-7 / 37,50 €
 • toimenpide, vaativuus 8-10 / 54,90 €
 • toimenpide, vaativuus 11- / 77,00 €
 • proteesin pohjaus / 54,90 €
 • proteesin korjaus / 37,50 €
 • akryyliosa- ja kokoproteesi / 183,50 € (hintoihin lisätään laboratoriokustannukset, eli esim. kokoproteesin hinta on noin 600-700 €/kpl)
 • kruunut ja sillat / 183,50 €
 • rankaproteesi / 222,70 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn 15-vuotta täyttäneen asiakkaan vastaanottoajan (lääkäri, hammaslääkäri, suuhygienisti) maksu 50,80 €.
Myös peruuttamaton sairaanhoidon lääkärikäynti opiskelijaterveydenhuollossa.

Laitoshoito / palveluasuminen / kotitiimi

Lyhytaikainen laitoshoito / vrk 48,90 €
Lyhytaikainen laitoshoito / vrk, psykiatrian toimintayksikkö 22,50 €

Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton jäkeen 22,50 €

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €

Päivätoimintapäivä 22,50 €

Päivätoimintakuljetus / suunta 3,50 €

Lääkärin kotisairaanhoitokäynti 18,90 €

Muun henkilön kotisairaanhoitokäynti 12,00 €

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (ei kerrytä maksukattoa) 35,00 €

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen 20 pv ylittävältä osalta kalenterivuodessa 22,50 €

Ikäihmisten perhehoito 
lyhytaikainen ympärivuorokautinen perhehoito (ei kerrytä maksukattoa) 35,00 €/vrk
osapäiväinen perhehoito (ei kerrytä maksukattoa) 17,00 €/vrk

Perusturvalautakunnan päätös 18.12.2018. Maksut noudattavat asiakasmaksulakiin ja -asetukseen tehtyjä muutoksia. Edellisen kerran maksuja on tarkistettu vuonna 2018.

 


Sivu päivitetty 1.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi