Potilasasiamies

Potilasasiamies Olavi Pilvinen on lomalla ajalla 9.7.- 4.8.2019. Muistutusasioissa pyydän olemaan yhteydessä suoraan kulloiseenkin hoitoyksikköön. Potilasvahinkoa koskevan muistutus-lomakkeen ohjeineen löydät Ylöjärven kaupungin Asiakkaan oikeudet -verkkosivulta.
Potilasvakuutuskeskukselle osoitettavan potilasvahinkoilmoituksen ohjeineen löydät Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta www.pvk.fi.
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön joko sähköpostilla jaakko.pilvinen@ylojarvi.fi tai kirjallisena osoitteella Ylöjärven perhekeskus, potilasasiamies Olavi Pilvinen, Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi. Otan yhteyttä lomalta palattuani.

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä
  • tiedottaa potilaan oikeuksista sekä
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
     

Potilasasiamiehen rooli on neuvova ja ohjaava. Päätäntävaltaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ei potilasasiamiehellä ole.
 

 

 


Sivu päivitetty 8.7.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi