Asiakasohjaaja

Asiakasohjaaja tekee vanhusten ja pitkäaikaissairaiden 30 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukipäätökset ja toimeksiantosopimukset ja osallistuu geriatrian poliklinikan moniammatillisessa tiimissä omalta osaltaan asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja seurantaan. Hän toimii yhdyshenkilönä Pirkanmaan maakunnallisen ikäihmisten perhehoidon asioissa ja tekee toimeksiantosopimukset ja palvelupäätökset ikäihmisten perhehoidon asioissa. Palveluohjauksessa asiakasohjaaja osallistuu mm. Lähitorin neuvonnan toimintaan. 


Sivu päivitetty 19.2.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi