Koronavirus

Päivitetty laboratoriopalvelujen (terveyspalvelut) osalta 25.5.2020

Suomessa on koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 rajoittamistoimet koronavirustilanteen hillitsemiseksi Suomessa. Rajoituksia on alettu purkaa vaiheittain 14.5.2020 alkaen. 

Ylöjärven kaupunki valmistautuu koronarajoitusten vaiheittaiseen purkamiseen >>

Valtioneuvoston tiedotteet >>
Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla >>

SIVUN SISÄLTÖ

Ylöjärven kaupunki on läsnä myös sosiaalisessa mediassa. Viestintä somessa ei korvaa muuta viestintää vaan täydentää sitä. 
ylojarvi.fi/facebook / ylojarvi.fi/instagram / ylojarvi.fi/twitter

 

Jos epäilet koronavirustartuntaa, toimi näin

Jos sinulla on vain hyvin lieviä hengitystietulehduksen oireita, sinun ei välttämättä tarvitse ottaa yhteyttä terveyspalveluihin.

 • Noudata yleisiä hengitystietulehduksen hoito-ohjeita. Ole kotona niin kauan kuin sinulla on oireita sekä yksi oireeton päivä.
 • Tee halutessasi sähköinen oirearvio koronavirustartunnasta Ylöjärven terveyskeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa (klikkaa linkkiä tai alla banneria).

Jos vointisi heikkenee etkä pärjää kotihoito-ohjeilla, ota yhteyttä johonkin seuraavista terveyspalveluista sähköisesti tai puhelimitse:

 • Ylöjärven terveyskeskus: sähköinen asiointipalvelu (klikkaa linkkiä tai alla banneria) / puhelimitse. Jos joudut asioimaan terveyskeskuksessa, noudata ehdottomasti kulkuohjeita (infektiopotilaat aina sisään ensiavun ovesta).
 • Oma työterveyshuolto
 • Ylöjärven terveyskeskuksen koronaneuvontanumero 050 437 1300 ma-pe klo 8–20 ja la-su 10-18
 • Taysin koronaneuvontanumero 03 311 65333 (numero palvelee vuorokauden ympäri)
Sähköinen asiointipalvelu Ylöjärven terveyskeskuksen asiakkaille

Yhteyttä otetaan puhelimitse tai sähköisesti mahdollisten tartuntojen välttämiseksi.

Valtakunnallinen neuvontanumero 0295 535 535 arkisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Numerosta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta akuuteissa oireissa. Valtakunnallinen tekstiviestipalvelu erityisryhmille 050 902 0163.

Valtakunnallisessa Omaolo.fi-verkkopalvelussa on koronavirukseen liittyvä oirearviokysely.

Testausta lisätty

Näyte COVID-19-tutkimusta varten otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla terveydenhuollon ammattihenkilön arvion perusteella on aihetta epäillä koronavirustartuntaa. Lisätietoja testausperiaatteista Taysin sivuilla >>​ 

Ylöjärvellä näytteeseen ohjataan - mikäli potilas ei tarvitse hoitajan/lääkärin arviota - terveyskeskuksen koronaneuvontanumeron kautta (050 437 1300 ma-pe klo 8–20 ja la-su 10-18). Numerosta potilas saa ohjeet siitä, missä ja milloin näyte otetaan. Mikäli potilas hoidetaan terveyskeskuksen päivystyksessä ja hän täyttää testauskriteerit, näyte otetaan päivystyksessä.

 

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN PALVELUT JA TOIMINTA 

Varhaiskasvatus

Valtioneuvosto päätti 29.4.2020 purkaa varhaiskasvatuksen rajoitteita 14.5.2020 alkaen. Valtioneuvoston tiedote rajoitteiden purkamisesta >>

Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt avattiin 14.5.2020. Esiopetus jatkui normaalisti esiopetusyksiköissä. 

Ylöjärven kaupunki hyvittää koronavirustilanteen vuoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tältä keväältä. Suositus on, että myös yksityiset palveluntuottajat noudattavat päätöstä asiakasmaksujen perimisestä. Tiedote asiakasmaksujen hyvityksistä >>

>> Varhaiskasvatus

 

Koulut 

Maan hallitus päätti 29.4.2020, että perusopetuksessa siirrytään lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen. Valtioneuvoston tiedote perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta >>

Perusopetus siirtyi lähiopetukseen ajaksi 14.-30.5. Koululaisten iltapäivätoiminta käynnistyi niin ikään 14. toukokuuta. Ylöjärven lukio siirtyi lähiopetukseen ajaksi 14.-30.5. 

Kouluterveydenhoitajat ovat tavoitettavissa tavalliseen tapaan 14.5.2020 alkaen. 

Ylöjärven kaupunki hyvittää iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja tältä keväältä. Suositus on, että myös yksityiset palveluntuottajat noudattavat päätöstä asiakasmaksujen perimisestä. Tiedote asiakasmaksujen hyvityksistä >>

Kaupungin järjestämät koululaisten päiväleirit toteutetaan kesäkuussa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

>> Koulujen sivut
>> Koulukuljetukset toukokuussa
>> Kouluterveydenhuolto
>> Opiskeluterveydenhuolto
>> Koulukuraattorit 
>> Koulupsykologit

 

Vapaa-aikapalvelut ja yleisötapahtumat

Valtioneuvosto päätti 3.-4.5.2020 purkaa vaiheittain monia vapaa-aikapalveluita koskevia rajoituksia.

Valtioneuvoston linjausten mukaan kokoontumisrajoitus lievenee 10:stä henkilöstä 50:een 1.6.2020 alkaen toistaiseksi. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty 31.7.2020 asti. Monien julkisten sisätilojen avaaminen tulee mahdolliseksi kesäkuun alussa.

 • Ylöjärven kirjastojen palautusluukut avautuivat 4.5.2020. Varatun aineiston noutolainaus alkoi pääkirjasto Leijassa 11.5., Kurussa ja Viljakkalassa 13.5.2020. Kirjastotilat avautuvat valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 1.6.2020 alkaen.
 • Ylöjärven uimahalli avautuu uimakoulukäyttöön (ilmoittautuminen kesän uimakouluihin) ja seurojen harrastustoimintaan 1.6.2020. Lisäksi pyritään tarjoamaan ikäihmisille mahdollisuuksia uimiseen. Halli avautuu yleisölle 3.8.2020. Sisäliikuntatilat avautumassa >>
 • Sisäliikuntatilojen ja ulkokenttien vuorot ovat seurojen käytettävissä kesäkuun alusta alkaen kokoontumis- ja turvamääräysten mukaan. Pienryhmien (enintään 10 henkilöä) harjoittelu kaupungin kentillä on ollut mahdollista lajiliittojen ohjeiden mukaan jo 6.5.2020 alkaen. Käyttövuorojen varaajien tulee huolehtia valvonnasta.
 • Liikuntapalvelut hyvittää toimintamaksuja keväältä >>
 • Harrastustoiminta Ylöjärven jäähallissa käynnistyy 1.6.2020 myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti.
 • Matonpesupaikat avatataan 1.6.2020.
 • Nuorisopalvelut järjestää nuorille pienryhmätoimintaa, esimerkiksi päiväretkiä, kesäkuussa.
 • Kulttuuripalvelut toteuttaa kesällä joitakin pientapahtumia, pääpaino on lasten tapahtumissa.

>> Vapaa-aikapalveluiden vinkit korona-ajan harrastamiseen ja viihtymiseen

 

Terveyspalvelut

Tiedote 8.5.2020. Ylöjärven terveyskeskus alkaa palauttaa normaaleja toimintojaan ja palveluitaan pandemiarajoitusten jälkeen. Kutsuntatarkastukset on jo aloitettu ja neuvolavastaanottoja laajennettu. Aikoja voi jälleen varata pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrolleihin sekä muihin ei-kiireellisiksi määriteltyihin tilanteisiin. Ikäihmisiä ja muita riskiryhmiä hoidetaan edelleen mahdollisuuksien mukaan etänä. 

Fimlab tiedottaa 25.5.2020: Laboratorioiden näytteenotto ajoittain ruuhkautunut, päivystyspotilaat palvellaan ilman ajanvarausta >>

Vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on edelleen kielletty valtioneuvoston linjausten mukaisesti.

Suun terveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa annetaan hoitotilanteen niin salliessa. Pääterveysaseman hammashoitolassa toimii päivystys kiireellisiä hoitoja varten.

Terveyskioski toimii supistetusti. Kioskin chat kuitenkin palvelee laajennetusti.

Neuvoloiden vastaanottotoimintaa on alettu laajentaa supistusten jälkeen ja esimerkiksi ikäkausitarkastukset järjestetään jälleen normaalisti 11.5.2020 alkaen (ajanvaraus puhelimitse omalta hoitajalta). Neuvoloiden chat palvelee laajennetuin ajoin. Lisätietoja: lastenneuvola / äitiysneuvola.

Kouluterveydenhoitajat ovat tavoitettavissa tavalliseen tapaan 14.5.2020 alkaen. 6-vuotiaiden tarkastukset järjestetään jälleen normaalisti. 1.- ja 7.-luokkalaisten laajat terveystarkastukset pyritään toteuttamaan kevään ja kesän aikana. Opiskeluterveydenhuollossa kiireetöntä toimintaa on supistettu. Lisätietoja: kouluterveydenhuolto / opiskeluterveydenhuolto.

Perheneuvolan ohjaus- ja neuvontapuhelin 040 133 1461 palvelee keskiviikkoisin klo 14-16.

Perusterveydenhuollon mielenterveystiimi tarjoaa psyykkistä tukea ja keskusteluapua aikuisille numerossa 050 390 4746 tiistaisin ja torstaisin klo 10-11.

Vastaanotoille ei pidä tulla flunssaisena. HUOM. Kulkuohjeet terveyskeskuksessa >>

>> Terveyspalvelut

 

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityön asiakasvastaanotto palvelee supistetusti. Asiointi tapahtuu ensisijaisesti sähköisten asiointikanavien (Omapalvelu), puhelimen tai kirjallisen asioinnin avulla. Palveluista vastaavat työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse normaaleina puhelinaikoina.

Talous- ja toimeentulotukiasioissa neuvontaa saa ma-pe klo 9-15 numerosta 050 437 1283. Sosiaaliviranomaisen välitöntä arviointia vaativat kriisitilanteet: virka-aikana arkisin klo 8-16 p. 050 437 1301, virka-ajan ulkopuolella p. 0500 625 990.

>> Sosiaalipalvelut

 

Ikääntyneiden palvelut

Jos kodin ulkopuolisessa asioinnissa on haasteita eivätkä läheiset voi auttaa, yhteyttä voi ottaa:

 • ikäihmisten neuvontapuhelin Ikäneuvo 040 733 3949 ma-pe klo 8.30-16
 • Ylöjärven kaupungin asiakasohjaus 050 344 2497 ma-pe klo 8-16

Ylöjärven kaupunki on ottanut yhteyttä ja tiedustellut avuntarvetta kaikilta yli 70-vuotiailta.

Suljettu tai peruttu toistaiseksi: lähitoritoiminta ja porinapiirit, kaupungin järjestämä päivätoiminta, saunapalvelu ja lyhytaikainen asumispalvelu sekä geriatrian poliklinikan ja muut terveyskeskuksen kiireettömät vastaanotot. Asiakkaisiin ollaan yhteydessä ja palvelut turvataan muulla tavoin.

Vierailut vanhusten asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa ja sairaalaosastoilla on kielletty.

>> Ikääntyneiden palvelut
>> Hoitotarvikejakelu

 

Lapsiperheille tukea

>> Tukea ja apua lapsiperheille 

 

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toiminta on siirtynyt pääasiassa verkkopohjaisiin palveluihini. Nuorisotyön ammattilaiset löytyvät WhatsAppista, SnapChatistä, Instagramista ja Discordista. Nuorisotyön ammattilaisilta saa keskusteluseuraa, apua koulutehtäviin, neuvoja ja tukea. Ota rohkeasti yhteyttä!

Nuorisopalvelut järjestää nuorille pienryhmätoimintaa, esimerkiksi päiväretkiä, kesäkuussa.

>> Nuorisopalvelut / Yhteystiedot (pdf)

Katso myös:

>> Ylöjärvi aloitti nuorille tarkoitetut välitunnit Instagramissa  
>> Terveyskioskin ja neuvoloiden chatit laajenivat, lisäksi nuorille ja vanhemmille avattiin uusi chat ja verkkopalvelu
>> Tukea ja apua lapsiperheille 

 

Kehitysvammahuolto

Omaisten, läheisten tai muiden vieraiden vierailut kehitysvammahuollon palveluasumisen yksikössä ovat mahdollisia ainoastaan erityistilanteissa, yksikön esimiehen kanssa erikseen sopien. Muilta osin vierailut on kielletty. Suosittelemme yhteydenpitoa läheisten kanssa puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen.

Kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintayksiköt sekä työvalmennustoiminta on suljettu.

>> Vammaisten palvelut

 

Työllisyyspalvelut

Työvalmennuskeskus Valpron kuntouttava työtoiminta jatkuu keskeytyksen jälkeen. Työpajatoiminta tuetulla palkkatyöllä toimii normaalisti.

>> Työllisyyspalvelut

 

Yrittäjät

>> Pirkanmaan kunnat avaavat haun yksinyrittäjien korona-avustukselle 20.4.2020

 

Joukkoliikenne

Nysse-liikennettä sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen ja joitakin linjoja/vuoroja lakkautetaan. Ylöjärvellä linjojen 86 ja 87 liikennöinti lakkasi 13.4.2020. Nysse-bussit siirtyivät kesäaikatauluihin jo 11.5.2020. Matkan tiedot kannattaa tarkistaa ennakkoon reittioppaasta. Ylöjärven palvelubussien reitteihin tehdään koulujen avautumisen vuoksi joitakin muutoksia 14.-29.5.2020. Joukkoliikennettä ei tule käyttää sairaana ollessa.

 

Virastot

Kaupungintalo (Kuruntie 14) avasi ovensa sulun jälkeen 14.5.2020 ja perusturvakeskus (Kuruntie 10) 18.5.2020. Tekninen toimisto (Räikäntie 3) avautuu 1.6.2020.

>> Tiedote virastojen aukioloista

 

Tehostettu tilanneseuranta

Ylöjärven kaupungin johto seuraa koronavirustilannetta tehostetusti ja noudattaa valtakunnallisia linjauksia. Paikallista ohjeistusta täsmennetään tilanteen tarkentuessa.

Kaikki ne kaupungin työntekijät, joille se on työtehtävien perusteella mahdollista, tekevät etätyötä valtioneuvoston linjauksen mukaisesti.

Kaupungin toimielimet kokoontuvat normaalisti, pääosin sähköisesti. Joitakin kokouksia on peruttu/siirretty.


Tiedotteet

Ylöjärven kaupunki

Kaikille suunnatut erityisen tärkeät tiedotteet

Eri palveluja ja asiakasryhmiä koskevat tiedotteet

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Tämän sivun lyhytosoite on www.ylojarvi.fi/koronavirus.

 


Sivu päivitetty 28.5.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi