Terveystarkastukset

Terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla

Oppilaalle tehdään terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Terveydenhoitajan tarkastukseen sisältyy vähintään oppilaan voinnin selvittäminen, kasvun ja ryhdin tutkiminen sekä puberteettikehityksen arvioiminen. Terveystarkastusten perusteella oppilas lähetetään tarvittaessa lisätutkimuksiin.

Laaja terveystarkastus määräajoin

Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5., ja 8. vuosiluokalla.

Terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamassa terveystarkastuksessa oppilaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia selvitetään haastattelulla, kyselylomakkeilla ja kliinisillä tutkimuksilla. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös huoltajien haastatteleminen ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen. Toivotamme siis vanhemmat tervetulleiksi tarkastuksiin!

Laajaan terveystarkastukseen kuuluu opettajan arviointi oppilaan selviytymisestä koulussa vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä oppilaan hoidon ja tuen järjestämisessä. Arvioinnin antamiseen on oltava huoltajien kirjallinen suostumus.


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi