Kuntoutus- ja muistikeskus

Anna palautteesi hoitojaksostasi / läheisesi hoitojaksosta täällä

Osasto jakautuu ensimmäisessä kerroksessa toimivaan kuntoutusosastoon ja toisessa kerroksessa toimivaan muistiosastoon.

Kuntoutusosasto on sairaalaosasto asiakkaille, jotka tarvitsevat aktiivista, moniammatillista kuntoutusta tai apua selviytymisessään akuuttihoidon jälkeen.

Toiminta-ajatuksenamme on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tarjoamme kuntouttavaa ja kotiuttavaa hoitoa.

Asiakkaat/kuntoutujat tulevat jatkohoitoon kotiutuskoordinaattorin kautta tai omalääkärin lähetteellä kuntoutusjaksolle.

Osastolla työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, johon kuuluvat:

  • osastonhoitaja Taina Hakala
  • apulaisosastonhoitaja Anne Keso
  • geriatrian erikoislääkäri
  • 7 lähihoitajaa ja 8 sairaanhoitajaa
  • fysioterapeutti
  • toimintaterapeutti

Siivouspalvelut tuottaa Tilakeskus

​Asiakkaiden/kuntoutujien päivittäisissä asioissa yhteydenotot suoraan osastoille.

Yhteistyötä kanssamme tekevät mm. sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, kotitiimi sekä kotihoito- ja tukipalvelut.

Kuntoutus- ja muistikeskuksen toiminta-ajatuksena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kartoittaminen, kohentaminen ja ylläpitäminen. Kannustamme ja ohjaamme omatoimisuuteen ja kotona selviytymiseen. Autamme silloin, kun itsenäinen selviytyminen ei onnistu. Asiakkaiden/kuntoutujien omia voimavaroja ja toiminnallisuutta tuetaan arjen askareilla. Monipuoliset virikkeet, yhdessä tekeminen sekä ulkoilu kuuluvat olennaisesti toimintaamme. Päiväsaleihin kokoonnutaan seurustelemaan, aterioimaan sekä viihtymään yhdessä ja harrastamaan.

Kuntoutusjakson pituus määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan. Jokaiselle asiakkaalle/kuntoutujalle nimetään oma-/vastuuhoitaja, joka vastaa jakson etenemisestä ja arvioinnista. Hoitaja tutustuu asiakkaaseen ja hänen läheisiinsä ja laatii yksilöllisen hoitosuunnitelman. Kuntoutusosastolla jokaiselle tehdään fysioterapeutin arvio ja tarvittaessa toimintaterapeutin arvio.

Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Yöaikana valvoo kaksi yöhoitajaa.

 

Kuntoutus- ja muistikeskuksen pääovi
Kuntoutus- ja muistikeskuksen pääovi

 


Sivu päivitetty 6.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi