Kuntoutus ja terapiat

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää henkilön toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, omassa kodissa asumista ja työllistymistä.

Kuntoutus perustuu ammattilaisen tekemään arvioon kuntoutuksen tarpeesta sekä suunnitelmaan sen toteutuksesta. Kuntoutusta tarvitsevan henkilön kuntoutustarpeen selvittely ja toteutuksen suunnittelu voidaan laittaa vireille lääkärin tai muun ammattihenkilön toimesta. Lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaissuunnittelusta vastaa ensisijaisesti omalääkäri.

Kunnan toimesta järjestetään kuntoutusta sekä omana toimintana että ostopalveluina kuntoutukseen kohdennettujen määrärahojen puitteissa mahdollisimman tasavertaisesti kuntalaisten kokonaistarpeet huomioiden.

Suomen kuntoutusjärjestelmässä kuntoutuspalveluja tuottavat kunnan lisäksi myös monet muut tahot, joista lisätietoa löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta.

Kuntoutuksen ohjaaja toimii kuntoutuksen asiantuntijana tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien, heidän läheistensä, viranomaisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu kuntoutujien kuntoutumisvaihtoehtojen ja mahdollisuuksien selvittäminen ja niiden palveluiden pariin ohjaaminen. Kuntoutuksen ohjaaja toteuttaa kuntoutujien toimintakyvyn, apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeiden arviointia. Kuntoutuksen ohjaaja tukee kuntoutujaa sekä hänen läheistään arjessa selviytymisessä ja tukee sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta. Kuntoutuksen ohjaajan tehtävänä on asiakkaan osallistaminen hänen arjessaan ja kuntoutuksessaan. Kuntoutuksen ohjaaja käyttää työvälineenään voimavaralähtöistä työskentelymallia.

Kuntoutuksen ohjaus on asiakkaalle maksutonta ja lähetettä ei tarvita.

Kuntoutuksen ohjauksen käynnistyminen voi tapahtua hoitavan tahon tai asiakkaan omasta aloitteesta sekä kuntoutusverkostoon kuuluvan ammattihenkilön aloitteesta.


Sivu päivitetty 16.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi