Fysioterapia

 

Fysioterapiapalveluita on saatavilla sekä terveyskeskuspalveluissa että hoito- ja kuntoutuspalveluissa.

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on tukea ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian perustehtäviä ovat itsehoidon tueksi annettava arviointi, ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, apuvälinepalvelut, lääkinnällinen kuntoutus ja kuntouttava toiminta hoito- ja kuntoutusyksiköissä yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Asiakasmaksut alle 18 vuotiaat 18 vuotta täyttäneet
Yksilöfysioterapia 11,40 €/krt 11,40 €/krt
Lääkinnällinen kuntoutus /
sarjassa annettava hoito
maksuton 11,40 €/krt
Lääkinnällinen kuntoutus / ryhmäallasterapia maksuton 11,40 €/krt
Ryhmäfysioterapia maksuton 3,50 €/krt


Jos asiakkaalle on myönnetty vapaakortti maksukaton tultua täyteen, ei yksilöfysioterapia käynnistä peritä enää asiakasmaksua. Apuvälinepalvelut, kuntoutustarpeen ja asunnon muutostyötarpeen arviot sekä alle 18-vuotiaiden lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapia ovat maksuttomia.

Avofysioterapia

Kotona asuvilla, fysioterapiaa tai apuvälinepalveluja tarvitsevilla asiakkailla on mahdollisuus saada ohjausta, neuvontaa, arviointia sekä yksilöllistä että ryhmäterapiaa liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmiinsa oman terveysaseman fysioterapiayksikössä. Fysioterapeutin vastaanotolle pääsee terveyskeskuslääkärin sähköisellä lähetteellä ja erikoissairaanhoidon jatkolähetteellä kiireellisyys luokituksen mukaisesti. Fysioterapiassa selvitetään asiakkaan liikkumis- ja toimintakyky ja sen ongelmat, arvioidaan terapian tarve sekä suunnitellaan toteutus ja seuranta. Yksittäiselle ohjaus-/neuvontakäynnille asiakas voi hakeutua myös ottamalla yhteyttä suoraan fysioterapiaan (kts.toimipisteet sivussa).

Fysioterapian asiakaspalvelu p.03 565 28291 (kts. aukioloajat sivussa)
Tekonivelpotilaiden yhdyshenkilö p. 050 437 1128
Lääkinnällisen kuntoutuksen yhdyshenkilö p. 050 437 1234 (puhelinaika ma - to klo 14 - 15)

Geriatrian poliklinikan fysioterapia

Geriatrian poliklinikan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden terveydentila, toimintakyky tai elämäntilanne vaativat laaja-alaista arviointia. Fysioterapeutit sekä kuntohoitaja toimivat poliklinikan moniammatillisen työryhmän jäsenenä, toteuttaen fyysisen toimintakyvyn arviointia, ohjausta ja kotikuntoutusta sekä ryhmämuotoista terapeuttista harjoittelua. Arviointi ja ohjaus voidaan toteuttaa tarpeen mukaan joko poliklinikan tiloissa tai kotikäyntinä.

Fysioterapeutti p. 040 133 4805
Kuntohoitaja p. 050 437 1403
Kuntohoitaja/Viljakkala p. 044 486 0732

Fysioterapia hoito- ja kuntoutusyksiköissä

Fysioterapeuttinen arviointi toteutetaan lääkärin tai hoitohenkilökunnan suosituksesta, kuntoutujan yksilöllinen kokonaistilanne huomioiden. Fysioterapeutti arvioi kuntoutujan perusliikkumista sekä apuvälinetarvetta ja laatii tavoitteet yhdessä kuntoutujan ja hoitohenkilökunnan kanssa. Fysioterapiassa kuntoutujaa ohjataan päivittäisessä perusliikkumisessa, harjoitellaan itsenäisen tai avustetun liikkumiskyvyn edellyttämiä taitoja ja ohjataan tarvittaessa apuvälineiden käyttöä. Kotiutumista suunniteltaessa liikkumisen sekä apuvälinetarpeen arviointi ja ohjaus toteutuu tarvittaessa kotikäynnillä.     

Terveyskeskussairaala, fysioterapeutti p. 050 342 0201
Kuntoutus- ja muistikeskus, fysioterapeutti p. 040 675 9571
Tiuravuoren palvelukeskus, kuntohoitaja p. 050 348 6494
 

 


Sivu päivitetty 19.8.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi