Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella (Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1991/1051) tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.


Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat mm:
apuvälinepalvelut
fysioterapia
neuropsykologinen kuntoutus
puheterapia
toimintaterapia

Terveyskeskuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista päättää
Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä, joka kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Työryhmän jäsenet:
johtava ylilääkäri Mauri Jokinen
ylilääkäri Paula Pasanen-Aro
fysioterapeutti Raija Koskinen

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka laatii omalääkäri tai muu julkinen hoitava taho.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut pyritään järjestämään ensisijaisesti terveyskeskuksen omana toimintana.  Jos suunnitelman mukainen kuntoutus ja apuvälinepalvelut toteutetaan ostopalveluina, työryhmä tekee niitä koskevan päätöksen ja maksusitoumuksen.
Asiakas maksaa sarjana annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta asiakasmaksuasetuksen mukaisen omavastuuosuuden. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.


Sivu päivitetty 26.4.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi