Toimintaterapia

Toimintaterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisten toimintakykyä hänen omassa ympäristössään. Toimintaterapia voi toteutua sekä laitoksessa että polikliinisesti.  Avopuolelta toimintaterapeutin vastaanotolle pääsee terveyskeskuslääkärin lähetteellä ja erikoissairaanhoidon jatkolähetteellä.

Toimintaterapian perustehtäviä on kuntoutumisen tai kotiutumisen edistämiseksi annettava päivittäisten toimien ohjaus ja harjoitukset. Toimintaterapiassa arvioidaan myös päivittäisten toimien apuvälineiden tarvetta, ohjataan niiden käyttöä ja valmistetaan yksilöllisesti käden alueen lastoja.

Tarvittaessa toimintaterapeutti tekee kotikäyntejä. Yhteistyötahoina voi olla kuntoutujan läheiset ja esim. kotihoito.

Lasten toimintaterapiapalvelut toteutetaan Ylöjärven perhekeskuksen kautta.

Ylöjärven perhekeskus / lasten toimintaterapia


Sivu päivitetty 19.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi