Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraaneja, jotka haluavat valtiokonttorin kustantamaan kuntoutukseen, pyydetään toimittamaan hakemuksensa osoitteeseen Ylöjärven perusturvakeskus, Veteraanikuntoutus, Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi.

Valtakunnallisesti kuntoutuksen pääpaino on avo-, koti- ja päiväkuntoutuksessa, mutta myös laitoskuntoutus on mahdollista.

Fysioterapeuttinen avokuntoutus

Kymmenen hoitokerran sarjojen määrä vuodessa riippuu veteraanin toimintakykyluokasta. Yksi hoitokerta kestää 60 minuuttia. Avokuntoutusjakso voidaan toteuttaa veteraanin kunto, tarve ja oma toive huomioiden hoitolaitoksessa (10 hoitokertaa), kotikäynteinä (10 hoitokertaa) tai yhdistelmänä (5 hoitokertaa hoitolaitoksessa ja 5 kotikäynteinä).

Päiväkuntoutus

Hoitolaitoksessa pienryhmälle järjestettynä, yhteensä kymmenen kuntoutuspäivää (päivän kesto 6 t), kaksi fysioterapeutin kotikäyntiä ja yksi jalkojenhoito (60 min.). Kuntoutuspäivä sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, luentoja, keskustelua, lepotauon, lounaan ja päiväkahvin.

Laitoskuntoutus

Toimintakykyluokasta riippuva vuorokausimäärä kuntoutusta Valtionkonttorin hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa. Rintamaveteraanin ja hänen aviopuolisonsa kuntoutusaika on asetuksella (v. 2008) säädetty samanpituiseksi.

Hakeminen

Valittavalla tulee olla rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Kuntoutukseen voidaan valita myös rintamapalvelutunnuksen omaavia naisia.

Hakemuslomakkeita saa kaupungin terveysasemien toimistoista ja hakemus on täytettävä aina kuntoutusta haettaessa. Sekä veteraanin että aviopuolison hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus, joka ei saa olla yhtä vuotta vanhempi. Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden.

Linkki Valtiokonttorin sivulle: Kotimaassa asuvien rintamaveteraanien kuntoutus


Sivu päivitetty 12.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi