Lastenneuvola

Tervetuloa neuvolaan!

Muistathan sähköisen asioinnin mahdollisuudet: eTerveyspalvelut

Lastenneuvola tarjoaa asiakkailleen heidän tarpeistaan lähteviä terveyttä ja hyvinvointia tukevia ja ylläpitäviä palveluja. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita neuvolaan. Yhteistyössä vanhempien kanssa pyrimme vahvistamaan ja tukemaan perheen omia voimavaroja ja vanhemmuutta.

Neuvolapalvelut toimivat ajanvarauksella ja ovat perheelle maksuttomia. Vastaamme puheluihin ma-pe puhelinaikana klo 11-12. Mikäli terveydenhoitaja on varattu, on asiakkaalla mahdollisuus jättää takaisinsoittopyyntö. Puhelinajan ulkopuolella soitot ohjautuvat neuvolan tiedotteeseen. Terveydenhoitajille on mahdollista laittaa viestiä sähköisen asioinnin palveluiden kautta, kun puolesta asiointi sopimus on tehty. Tästä saa lisätietoa neuvolasta. Neuvoloiden kanssa ei voi asioida tekstiviestillä.

Uutta: Kysy terveydenhoitajalta chat-palvelu

Lasten ja nuorten vesirokkorokotukset

Ylöjärven neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa annetaan perus- ja tehosterokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Syksyllä 2017 kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään vesirokkorokote, joka annetaan neuvolan tai koulun ikäkausitarkastuksien yhteydessä. Ylimääräisiä käyntejä tai joukkorokotuspäiviä ei järjestetä. Ennen tarkastusta tai tarkastuksen yhteydessä vanhemmilta kysytään, onko lapsi sairastanut vesirokon sekä halukkuutta ottaa lapselle rokotus. Vasta-aineita ei testata. Rokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta.

Rokotus annetaan rokotusten aloitusvuonna (15.9.2017-31.8.2018) halukkaille vesirokkoa sairastamattomille 1,5-11-vuotiaille (1.1.2006 tai sen jälkeen syntyneille). Toinen annos eli tehoste annetaan lapsen ollessa 6- tai 12-vuotias eli tulevina vuosina 2018-2024. Rokotus annetaan myös niille halukkaille, jotka ovat jo omakustanteisesti saaneet yhden rokotusannoksen aiemmin. Rokotus on ilmainen.

Rokote on hyvin siedetty ja maailmalla paljon testattu, eikä sillä ole todettu merkittäviä haittoja.

Lisätietoa rokotteesta THL:n internetsivuilta:
www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/vesirokko-rokote

 

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus

Ylöjärven lastenneuvoloissa alkaa 1.2 kansallinen THL:n toteuttama tutkimus nelivuotiaiden lasten perheille. Tiedonkeruu toteutetaan nelivuotiaan laajan terveystarkastuksen yhteydessä. Tutkimukseen on mahdollista osallistua, jos lapsen laaja 4-vuotistarkastus toteutuu neuvolassa helmi-lokakuun 2018 aikana. Tietoa nelivuotiaiden lasten ja heidän huoltajiensa terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista kerätään kyselylomakkeilla (sähköinen/paperinen).

Tutkimuksen keskeinen tavoite on saada kokemustietoa lasten huoltajilta ja selvittää, mitä lapsiperheille Suomessa kuuluu. LTH-tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää lapsiperhepalveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla sekä käyttää lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työn tukena.

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy: www.thl.fi/lth

 

 

 

 


Sivu päivitetty 28.9.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi