Mielenterveyspalvelut

Perhe- ja mielenterveyspalvelut palvelevat supistetusti 29.6.-4.8.

Koronavirus

Mikäli törmäät/ kohtaat ajankohtaisesti mahdollista ahdistusta suhteessa Koronavirukseen, niin Mielenterveystalon sivulta löytyy itsehoito-oppaita aiheeseen liittyen.

Mielenterveys on osa terveyttä

Mielenterveys on erottamaton osa terveyttä ja muodostaa siten perustan yksilön yleiselle hyvinvoinnille, kyvylle hallita elämää, tulkita ympäristöä sekä sopeutua siihen. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä.  Mielenterveys tarkoittaa kokemusta hyvästä olosta, joka tukee arjessa jaksamista, auttaa joustamaan ja kestämään vastoinkäymisiä sekä selviytymään niistä.

Mielenterveysongelmat alkavat usein vähitellen. Yleisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ovat mm. pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet.

Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Mistä apua?

Alla on kuvailtu erilaisia mielenterveyteen liittyviä tilanteita ja osoitettu tahoja, joihin voi ottaa yhteyttä. Niistä ohjataan tarvittaessa eteenpäin.

 • Olen masentunut,stressaantunut, ahdistunut, uneton > apua voi hakea omasta terveyskeskuksesta, neuvolasta, koulu- tai opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta.

 • Olen kokenut äkillisen, epätavallisen järkyttävän menetyksen tai uhkatilanteen > apua voi hakea omasta terveyskeskuksesta. Ylöjärven kaupungin kriisitukiryhmään saa yhteyden terveyskeskuksen kautta.

 • Minulla tai läheiselläni on ongelmia alkoholin tai muiden päihteiden kanssa > apua voi hakea omalta terveysasemalta, työterveyshuollosta tai A-klinikan päivystyksestä (Ks. päihdepalvelut ohessa).

 • Olen huolissani lapsesta, nuoresta tai perheen kriisistä > apua voi hakea neuvolasta, perheneuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai sosiaalityöstä. Tarvittaessa edellisistä ohjataan mm. nuorisotiimiin. Perheneuvolan, nuorisotiimin ja neuvola- ja koulupsykologien yhteystiedot löytyvät perhekeskuksen nettisivuilta.

 • Olen elämänkriisissä avioeron, läheisen kuoleman tai muun syyn vuoksi > apua voi hakea omasta terveyskeskuksesta.

 • Päivystyksellistä hoitoa vaativissa tilanteissa (vakava, äkillinen psyykkinen sairastuminen tai itsemurhavaara) hoitoon hakeudutaan Ylöjärven terveyskeskuksen tai Acutan (klo 20-7) päivystykseen.

 • Vaikeat mielenterveydenhäiriöt arvioidaan omalääkärin vastaanotolla ja potilaat ohjataan lähetteellä joko Ylöjärven mielenterveyskeskukseen tai sairaalahoitoon.

Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut

Palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille kuntalaisille, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveysongelmia. Toiminnan lähtökohtia ovat mahdollisimman pikainen apu ja suhteellisen lyhyt käyntijakso. Työskentely on asiakkaan omia selviytymiskeinoja ja voimavaroja aktivoivaa.

Perusterveydenhuollon mielenterveystiimiin kuuluvat kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, terveyskeskuspsykologi ja neuvolapsykologi. Lääkityksestä ja työkyvyn arvioista vastaa terveyskeskuslääkäri.

Milloin?

 • elämässä on kriisitilanne, kuten läheisen kuolema, avioero, sairastuminen tai muu äkillinen järkyttävä kokemus, johon tarvitaan tukea
 • ongelmana ovat pitkittyneet ja hankalat stressioireet tai uniongelmat
 • ongelmana ovat lievät tai keskivaikeat:
  • masennusoireet
  • ahdistusoireet tai jännitys- ja paniikkioireet

Mielenterveystiimin asiakkaaksi tullaan pääasiassa lääkärin lähetteellä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä puhelimitse, jolloin yhdessä työntekijän kanssa arvioidaan asiakkaan tilannetta. Lähetteet ja yhteydenotot käsitellään viikoittain. Työntekijä määräytyy asiakkaan tilanteen sekä tiimin keskinäisen työnjaon perusteella.

1-3 arviointikäynnin aikana sovitaan asiakkaan kanssa työskentelyn aloittamisesta, tavoitteista, kestosta ja valitaan sopivat työskentelytavat esim. keskusteluterapiajakso (5-10 käyntiä), ryhmäterapia, nettiterapia tai ohjaus jatkotutkimuksiin.

Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Masentuneen tai ahdistuneen päihdeongelmaisen asiakkaan ensisijainen hoitopaikka on A-klinikka.

Terveyskeskuspsykologi
Jaana Roviola-Lehtonen
p. 050 547 6212 (ma ja ke-pe 11.00-11.30)

  Neuvolapsykologi
Leena Merikoski
p. 050 584 5007 (ma-to 11.00-11.30)
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Mirja Kauppinen
p. 040 133 4861 (ma-pe 11.00-11.30)
  Psykiatrinen sairaanhoitaja (nuoret aikuiset)
Miia Lintusaari
p. 040 133 4855 (ma-pe 11.00-11.30)

 

Perusterveydenhuollon mielenterveysvastaanotto eläkeikäisille

Vastaanotto on tarkoitettu ikänsä puolesta eläkkeellä tai piakkoin eläkkeelle jäämässä oleville ylöjärveläisille. Vastaanotto on perustettu vastaamaan erityisesti eläkeikään liittyviin henkisesti kuormittaviin elämänvaiheisiin, joita voivat olla eläkkeelle jääminen, vanheneminen, oma tai puolison sairastuminen, omaishoitajana toimiminen ja puolison menetys. Myös lievissä ja keskivaikeissa mielenterveysongelmissa, kuten masennus-, ahdistus-, jännitys- ja paniikkioireiden, pitkittyneiden stressioireiden ja uniongelmien ilmetessä. Mahdollisesta lääkityksestä vastaa terveyskeskuslääkäri.

Käynnit vastaanotolla ovat keskustelukäyntejä. Aluksi on 1-3 arviointikäyntiä, jolloin kartoitetaan keskustelun tarve ja sovitaan jakson tavoitteista, pituudesta ja käyntitiheydestä. Käyntijakson pituus on suhteellisen lyhyt, noin 10 käyntiä. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Käynnit ovat maksuttomia.

Palvelun tarkoituksena on toimia mahdollisimman nopeasti ns. matalan kynnyksen periaatteella, tukea varhaisessa vaiheessa ja näin ennalta ehkäistä vaikeampien mielenterveysongelmien syntymistä.

Vastaanotto Ylöjärven terveyskeskuksessa ke ja to sekä Kurun terveysasemalla ti ja pe. Maanantait vaihdellen. Vastaanotolle voi tulla mm. lääkärin lähetteellä, omahoitajan kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä hoitajaan puhelinajalla arkisin klo 11-11.30.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Satu Nyholm, p. 044 486 0633

 

 


Sivu päivitetty 11.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi