Psykiatrisen avohoidon intensiiviyksikkö Avekki

Anna palautteesi hoidostasi / läheisesi hoidosta täällä

Avekki on aikuisten tehostetun psykiatrisen avohoidon yksikkö. Hoitoon hakeudutaan mielenterveystoimiston lähetetiimin kautta. Hoito perustuu yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimiseen, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti potilaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen tilanne. Hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi, jonka työskentely perustuu psykoterapeuttisiin, psykoedukatiivisiin ja ryhmähoidollisiin hoitomalleihin.

Avekin hoitojaksot ovat lyhyehköjä. Hoitojaksolle hakeutuvilla potilailla on akuutti vakava-asteinen psykiatrinen häiriö, johon liittyen tarvitaan esim. tiivistettyä avohoitoa, portaittaista kotiutumista psykiatrisen osastohoitojakson jälkeen, työ- ja toimintakyvyn tutkimusta, lääkehoidon aloituksen/muutoksen tiivistä seurantaa tai pyritään välttämään osastohoitojaksoa avohoitoa tehostaen.

Hoidon sisältönä on yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan esim. hoidolliset ryhmät, yksilökäynnit, erilaiset verkosto- yms. tapaamiset, säännölliset hoitoneuvottelut, kotikäynnit, psykologiset tutkimukset, työkyvyn kartoitukset, taitovalmennus arjen asioihin yms.

Hoito edellyttää päihteettömyyttä ja kykyä sekä halua sitoutua tiiviiseen hoitoon. Hoito on potilaalle maksutonta.

Avekki toimii arkisin klo 8-16 välillä.


Sivu päivitetty 11.3.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi