Opiskeluterveydenhuolto

Ajoissa apua

Terveet elämäntavat on jokapäiväisen elämän voimavara, joka vaikuttaa sekä terveyteen, kuntoon että psyykkiseen jaksamiseen. Hyvät ihmissuhteet on tärkeä tuki kaikille ihmisille. Omasta hyvinvoinnista huolehtimista on myös se, että hakee ajoissa apua terveydenhuollosta.

Opintojesi aikana voit turvautua terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä koulusi opiskeluterveydenhuoltoon. Asioidessasi opiskeluterveydenhuollossa tietojasi ja kertomaasi käsitellään luottamuksellisesti. Terveydenhoitajan ja lääkärin käynnit ovat maksuttomia. Erityispalveluista (psykologi, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti) saat tietoa terveydenhoitajalta.

Lukiolaisten sekä ammattiopistolaisten terveystarkastukset

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen, joka koostuu terveyskyselystä sekä henkilökohtaisesta tapaamisesta terveydenhoitajan kanssa. Terveyskyselyssä on kysymyksiä yleisterveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluun liittyvistä asioista. Terveyskysely täytetään sähköisesti eTerveyspalvelun kautta. Kun esitietolomake on täytetty, voit varata ajan terveydenhoitajalle terveystarkastukseen.Tarkastuksessa on tärkeä saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa koululääkärille.

Toisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan lääkärin tarkastukseen. Pojilla tarkastus toteutuu kutsuntatarkastuksena.

Kolmannen vuosikurssin opiskelijoille tarvittaessa seurannat ja kontrollit.

Hammashuolto

Ylöjärvellä opiskelevalla opiskelijalla on oikeus hammastarkastukseen ja hoitoon. Pääsääntöisesti tarkastuksen ja hoidon tekee suuhygienisti, joka arvioi myös lisähoidon tarpeen. Opiskelija tilaa itse ajan tarkastukseen ja 18 vuotta täyttäneiltä tarkastus ja hoito ovat maksullisia.

Keskitetty ajanvaraus ma-to klo 9-15 ja pe 9-14, p. 03 565 28 111.

Ajanvarauksen voi peruuttaa sähköpostitse hammashoitola@ylojarvi.fi viimeistään edellisenä päivänä. Sairaustapauksessa peruutus riittää samana aamuna. Varatusta, käyttämättä jääneestä hoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 36,20 €.

Tervetuloa opiskelemaan Ylöjärvelle!

YTHS:n terveystietopankkiin on koottu laaja valikoima artikkeleita terveyteen, sairauksiin ja mielenterveyteen liittyvistä asioista, joihin kannattaa käydä tutustumassa. > www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki


Nyyti ry edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintakykyä. > www.nyyti.fi


Sivu päivitetty 9.11.2016

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi