Päihdepalvelut

Päihdetiimi kiinni 22.-28.7., kiireelliset asiat omahoitajan kautta.

Päihdepalvelut tarjoavat apua päihde- tai muihin riippuvuuksiin sekä niihin liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä, erilaisiin riippuvuuksiin liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdepalvelut tukevat ihmisten selviytymistä niissä elämäntilanteissa, joissa päihteiden käyttö tai muut riippuvuudet haittaavat yksilön elämää.

Päihdetiimi

Päihdepalveluista vastaa Ylöjärvellä pääsääntöisesti päihdetiimi, joka tarjoaa avohuollon palveluja. Päihdetiimin palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia eikä erillistä lähetettä tarvita. Päihdetiimissä Ylöjärven pääterveysasemalla työskentelevät psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Käytössä on myös päihdelääkärin palvelut.

Päihdetiimi toimii yhteistyössä omalääkärien ja omahoitajien sekä asiakkaan muun verkoston kanssa.

Päihdesairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua varaamalla ajan puhelimitse puhelinaikana. Lyhyitä päivystysaikoja on varattavissa myös eTerveyspalvelun kautta. Päihdesosiaalityöntekijän vastaanottoajat varataan puhelimitse puhelinajalla.

Akuuteissa alkoholin vieroitusoireissa voi olla yhteydessä päihdesairanhoitajaan tai hakeutua omalääkärin/päivystävän lääkärin vastaanotolle. Vieroitusoireet hoidetaan pääsääntöisesti poliklinisesti.  Vaikeissa vieroitusoireissa voidaan toisinaan tarvita lyhyttä vuodeosastohoitoa.

Päihdetiimi tekee asiakkaille hoidon tarpeen arvioita hoitosuhteen alkaessa.  Mikäli arvioidaan, että asiakkaan tilanne edellyttää  katkaisu- ja/tai kuntoutushoitoa muualla kuin vuodeosastolla, tarvitaan maksusitoumus päihdetiimin sosiaalityöntekijältä.  Sosiaalityöntekijä tekee maksusitoumukset myös päihdehuollon asumispalveluihin.

A-klinikan palvelut

Opiaattikorvaushoito toteutetaan Huumehoidon Avopalvelut Pirkanmaalta (HAP) -toimipisteessä Tampereella. Suunnitellessaan korvaushoitoa asiakas voi olla yhteydessä suoraan HAP:lle tai päihdetiimin sairaanhoitajaan.

Nuorisoaseman sivuvastaanotto on käytettävissa kaksi kertaa kuussa Ylöjärven terveyskeskuksessa.

A-klinikan avopalvelut ovat käytettävissä Tampereella. 


Sivu päivitetty 19.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi