Nuorisotiimi

Nuorisotiimin asiakkaiksi voidaan ottaa 13–17 -vuotiaita Ylöjärvellä asuvia tai opiskelevia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria. Asiakaskuntaan kuuluvat nuoret ovat tavallisesti yläkoululaisia, ammattikoulussa tai lukiossa opiskelevia, mutta myös ilman jatko-opintopaikkaa jääneitä nuoria.

Nuorten psyykkinen pahoinvointi voi näkyä muutoksena nuoren käytöksessä ja olemuksessa esim.

  • alakuloisuutena
  • vetäytymisenä sosiaalisista suhteista
  • voimakkaana jännittämisenä
  • ahdistuneisuutena
  • stressaantuneisuutena
  • ärtymyksenä
  • aggressiivisuutena
  • pakonomaisena laihduttamisena
  • ahmimisena tai
  • runsaana päihteiden käyttönä,

jotka haittaavat nuoren tavanomaista elämää koulussa, kotona ja vapaa-aikana eivätkä ole tilapäisiä tai ohimeneviä. Pahaa oloa koulussa voi aiheuttaa esimerkiksi koulukiusaaminen, joka on aina vakava asia. Aivan erityistä pahaa oloa voi tuottaa yksinäisyys ja kaverien puute. Näiden asioiden tunnustaminen tai kertominen aikuisille on yleensä vaikeaa, mutta se on välttämätön ensimmäinen askel kohti parempaa oloa ja hyvinvointia.

Myös huumeiden käyttö, itsemurha-ajatukset tai toistuva itsensä vahingoittaminen esimerkiksi viiltelemällä ovat merkkejä ongelmista, joihin tulee suhtautua vakavasti.

Nuorten psyykkiseen pahoinvointiin on syytä tarttua ajoissa, silloin kun huoli ensimmäisen kerran ilmenee.  Avun tarvetta arvioidaan ja hoitoa suunnitellaan aina yhteistyössä nuoren kanssa. Ongelmien luonteesta ja tilanteesta riippuen apua voidaan hakea eri tahoilta. 

Nuorisotiimiin hakeudutaan tavallisesti viranomaislähetteellä. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Alla on tulostettava yhteydenottokaavake, joka toimitetaan sisäisessä postissa Perhe- ja mielenterveyspalvelut/Nuorisotiimi tai postiosoitteella Ylöjärven kaupunki, Perhe- ja mielenterveyspalvelut/Nuorisotiimi, PL 40, 33471 Ylöjärvi.

Nuorisotiimin työntekijöitä ovat kolme psykologia, kaksi sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti.


Sivu päivitetty 6.5.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi