Hoito Nuorisotiimissä

Kouluterveydenhoitajat, lääkärit, koulukuraattorit ja sosiaalitoimen työntekijät voivat tehdä lähetteen Nuorisotiimiin. Lähetteen tekemisen lisäksi terveydenhuollon, opiskelijahuollon ja sosiaalitoimen työntekijät voivat nuorten psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa konsultoida suoraan Nuorisotiimin työntekijöitä.  

Tutkimusjakso ja hoito

Nuoren tullessa Nuorisotiimin asiakkaaksi ensin arvioidaan nuoren tilannetta ja sitten tehdään suunnitelma tarvittavasta avusta tai hoidosta. On toivottavaa, että ensikäynnille nuoren mukaan tulisivat vanhemmat tai ainakin toinen heistä. On myös toivottavaa, että ensikäynnille tulee mukaan lähetteen tehnyt työntekijä.

Tavallisesti ensikäynnin jälkeen toteutuu 3-5 arviointikäyntiä, joiden aikana nuori voi vapaasti kertoa omista huolistaan ja toisaalta työntekijä kysellä sellaisia asioita, joiden ymmärtäminen olisi nuoren tilanteen arvioimiseksi tärkeää. Arviointijakson aikana sosiaalityöntekijä tapaa vanhempia taustatietojen kartoittamiseksi. Tarvittaessa myös Nuorisotiimin toimintaterapeutti voi arvioida nuoren toimintakykyä. Arviointikäyntien jälkeen pidetään neuvottelu, jossa kootaan yhteen esiin tulleita asioita ja mietitään parasta tapaa edetä nuoren asioissa.

Hoito voi toteutua keskustelukäynteinä esim. joka toinen viikko. Hoitojakson pituudesta ja tavoitteista sovitaan yhdessä. Joissain tapauksissa psyykkiseen pahoinvointiin voi saada lisäapua myös lääkityksestä. Lääkehoidon aloittamisesta on tarpeen neuvotella nuoren huoltajien kanssa, jotta nuoren ei tarvitsisi tällaisia asioita salailla tai kustantaa lääkitystä itse. Nuoren kuuleminen tässä asiassa on tärkeää. Hoitojakson aikana vanhemmille voidaan järjestää omia tukikäyntejä tai järjestää nuoren ja vanhempien yhteisiä perhetapaamisia. Kouluun liittyvissä asioissa luonnollisesti voidaan tehdä yhteistyötä koulun kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

Joskus sairaalahoito voi olla tarpeen, esimerkiksi jos nuoren pahoinvointiin liittyy uhka itsemurhasta tai jos avohoidossa toteutuvat keskustelukäynnit ja mahdollinen lääkehoito eivät riitä.   


Sivu päivitetty 22.8.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi