Puheterapeutti, lapset

Milloin yhteyttä?

Puheterapeutille voi hakeutua, jos lapsella on esim.

 • puheen ja/tai kielen kehityksen vaikeutta
 • äännevirheitä
 • kommunikoinnin ongelmia
 • äänenkäytön vaikeuksia
 • änkytystä

Mitä palvelut ovat?

 • puheterapeuttinen tutkimus/arvio
 • puheterapiakuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen
 • lyhyet yksilölliset puheterapiajaksot
 • puheterapia ryhmäkuntoutuksena
 • vanhempien ja lähiympäristön ohjaus
 • neuvonta ja konsultointi myös puhelimitse

Miten asiakkaaksi hakeudutaan?

 • terveydenhuollon ammattilainen (neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri) tai lastentarhanopettaja tekee lapsesta lähetteen
 • palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia

Hyödyllisiä oppaita ja linkkejä:

Varhainen vuorovaikutus ja lapsen kehitys

Kielenkehityksen tukeminen

Oman äidinkielen tukeminen

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet

Harjoittelumateriaaleja:

Tukiviittomat

-Opas Viittomat kommunikoinnissa

-Tukiviittomat Papunetissä

- Teemaviittomapeli
- SignWiki Suomi
- suomen viittomakielten verkkosanakirja

-SignitForward (iTunes), viittomasanastoa videoina suomeksi
-ks. video Aivoliiton sivuilla: Vernellä on puheenkehityksen viivästymä

Kuvamateriaalia

Äänneharjoittelu

-ks. Espoon kaupungin puheterapeuttien äänneharjoitteluvideot:

-Eroon äännevirheistä (www.aannekoulu.fi)

Lukemisen ja matemaattisten valmiuksien tukeminen


Sivu päivitetty 23.8.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi