Potilastiedon arkisto

Ylöjärven kaupungin terveydenhuolto liittyi Potilastiedon arkistoon 26.8.2014. 

Potilastiedon arkisto on osa valtakunnallista terveydenhuollon Kanta-tietojärjestelmää eli Kansallista terveysarkistoa. Kanta-palveluiden tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon kustannustehokkuutta.

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenäisessä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta.

Kansalaiset voivat tarkastella Potilastiedon arkiston tietoja itse Omakanta-palvelussa, osoitteessa www.kanta.fi.

Potilastiedon arkiston tietoja voivat käyttää ne terveydenhuollon palvelujen antajat, jotka ovat tallentaneet tietoja arkistoon. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan antamaa suostumusta.

Potilastiedon arkisto otetaan Suomessa käyttöön vaiheittain vuosina 2013–2016. 

> Esite: Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon
> Esite: Tietoa potilastietojesi käsittelystä
> www.kanta.fi


Sivu päivitetty 20.9.2016

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi