Sähköinen resepti

Laajasti käytössä

Sähköinen resepti eli eResepti on kattavasti käytössä julkisessa terveydenhuollossa ja apteekeissa. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy vaiheittain sähköisen reseptin käyttöön. Ylöjärven kaupungin terveydenhuolto siirtyi sähköiseen reseptiin keväällä 2012.

Sähköinen resepti on osa valtakunnallista terveydenhuollon Kanta-tietojärjestelmää eli Kansallista terveysarkistoa. Kanta-palveluiden tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon kustannustehokkuutta.

Helppoa ja turvallista

Sähköisen reseptin saaminen edellyttää, että potilas on saanut siitä henkilökohtaisen opastuksen terveydenhuollolta. Tieto saadusta opastuksesta kirjataan potilastietojärjestelmään.

Sähköinen resepti on potilaalle helppo ja turvallinen. Sen avulla kokonaislääkityksen hallinta paranee. Reseptien uusiminen on vaivatonta ja nopeaa. Sähköistä reseptiä ei voi myöskään kadottaa tai varastaa. Järjestelmä mahdollistaa myös sen, että potilas voi halutessaan tarkastella itse internetin kautta omia reseptitietojaan.

Sähköinen resepti pähkinänkuoressa

  • Lääkäri kirjoittaa potilaalle tämän suostumuksella sähköisen reseptin. Sen tiedot tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen.
  • Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella.
  • Potilas saa paperisen potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti on välttämätön lääkekorvausten saamiseksi.
  • Apteekista lääkkeen voi noutaa potilas tai joku muu hänen puolestaan. Puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen noutamiseen.
  • Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta sähköisen reseptin tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot.
  • Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle.
  • Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.
  • Täysi-ikäinen voi katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan Kanta-palvelujen sivuilla. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla tai sirullisella henkilökortilla.
  • Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää apteekista tai terveydenhuollosta.
  • Sähköinen resepti ei vaadi potilaalta tietokoneen käyttöä.

> www.kanta.fi


Sivu päivitetty 7.8.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi