Arkeen Voimaa

Seuraava Arkeen voimaa -ryhmä alkaa Ylöjärvellä torstaina 25.4.2019 klo 12-14.30 Ylöjärven terveyskeskuksen Koski-kokoustilassa. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa viikon välein ja on maksuton. Ryhmä soveltuu henkilöille, joilla on haasteita arjessa. Haaste voi olla esimerkiksi oma jaksaminen, sairaus, omaisen sairastuminen tai työttömyys.  Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Arkeen Voimaa aluekoordinaattori Tiina Raittinen, p. 050 4371142, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Arkeen Voimaa on maailmanlaajuisesti levinnyt, näyttöön perustuva ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta parantaa heidän arkipärjäämistään.

Arkeen Voimaa ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla on joku pitkäaikaissairaus tai muu vamma tai haitta, joka aiheuttaa haasteita arjen sujuvuuteen. 

Ryhmässä harjoitellaan itsehoidon työkalujen käyttöä ja etsitään yhdessä ratkaisuja, joiden avulla ryhmäläiset voivat tehdä pieniä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia omassa arjessaa.

Suomessa Arkeen Voimaa -toimintamalli on otettu käyttöön 2012. Ryhmätoimintaa toteutetaan tällä hetkellä Vantaan, Kuopion, Jyväskylän, Tampereen, Ylöjärven, Sastamalan, Turun, Salon ja Mäntsälän kaupungeissa/kunnissa sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto.

Kaipaatko enemmän tukea arjen ongelmiin? Haluatko lisätä omaa hyvinvointiasi ja jaksamistasi?

Arkeen Voimaa -ryhmät on tarkoitettu pitkäaikaissairaille, heidän omaisilleen tai omaishoitajille – henkilöille, joilla on haitta tai häiriö, joka vaikuttaa arjessa pärjäämiseen. Ryhmässä opitaan ratkaisukeskeisen toiminnan kautta käyttämään itsehoidon työkaluja.

Ryhmissä käsitellään mm. kivun ja uupumuksen hallintaa, vuorovaikutusta, hankalia tunteita, terveyttä edistävää syömistä, unen laadun parantamista ja lääkitystä. Tavoitteena on kohentaa hyvinvointiasi ja auttaa sinua kasvamaan aktiiviseksi itsehoitajaksi ja oman elämän asiantuntijaksi.

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikoittain. Ryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. Ryhmien toiminta perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen osallistujien kesken. Ryhmät ovat maksuttomia.

Ilmoittaudu ryhmään tästä linkistä.

Yhteyshenkilö: aluekoordinaattori Tiina Raittinen, p. 050 437 1142, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaupungintalon taloustoimistossa on Arkeen Voimaa -kirjoja, joita kuntalaiset voivat halutessaan ostaa. Kirjan hinta on 10 euroa. Lisäksi pääkirjasto Leijassa on lainakappale.

 


Sivu päivitetty 22.3.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi