Terveysneuvontatutkimus

Kiinnostaako terveys? Haluaisitko mukaan tutkimukseen?

TERVEYSNEUVONTA IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN JA ELINPIIRIN LAAJUUDEN EDISTÄMISESSÄ JA KAATUMISTEN EHKÄISYSSÄ (COSMOS)

Selvitämme tutkimuksessa terveysneuvonnan ja liikuntaohjauksen vaikutuksia kaatumistapaturmien määrään ja elinpiirin laajuuteen ikääntyvillä henkilöillä. Lisäksi tutkimme terveysneuvonnan ja liikuntaohjauksen vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen, toiminta- ja liikkumiskykyyn, kaatumisriskiin, elämänlaatuun ja mielialaan.

Tutkimukseen osallistuminen on maksutonta ja osallistujat saavat monipuolista tietoa omasta terveydentilastaan sekä liikkumiskyvystään.

Voitte soveltua tutkimukseen, jos:

  • Olette 65-vuotias tai vanhempi
  • Asutte Pirkanmaalla
  • Teillä on lieviä liikkumiskyvyn vaikeuksia (esim. kävelynopeus on hidastunut aiemmasta, tarvitsette apuvälinettä tai joudutte lepäämään liikkuessanne useammin kuin aiemmin)

Tutkimukseen kuuluu:

  • Alkuhaastattelu (kartoitetaan terveydentila, kaatumiset, toiminta- ja liikkumiskyky sekä fyysinen aktiivisuus)
  • Terveystarkastus (pituus, paino, BMI, pulssi, verenpaine, muisti ja psyykkinen hyvinvointi)
  • Liikkumiskyvyn testaus (tasapaino, ketteryys, käden puristusvoima ja kävelynopeus)
  • Liikunta-aktiivisuuden mittaus (Hookie AM 20 aktiivisuusmittari ja liikuntapäiväkirja)
  • Terveysneuvonta ja liikuntaohjaus tai rentoutusharjoittelun neuvonta ja ohjaus (osallistujat arvotaan ryhmiin alkutestauksen jälkeen)

Haastattelu, terveystarkastus, liikkumiskyvyn testaus ja liikunta-aktiivisuuden mittaus toistetaan 12, 24 ja 48 kuukauden kuluttua alkuhaastattelusta. Henkilökohtaisia ohjauskertoja on viisi. Tutkimuspaikat ovat Ylöjärven terveyskioski kauppakeskus Elossa sekä Emminkammari Ylöjärven Soppeensydämessä.

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Tampereen yliopiston, Ylöjärven kaupungin ja UKK-instituutin kanssa. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon (R15160). Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.

Uusia tutkittavia otetaan mukaan v. 2016–2019 kevään loppuun.

Lisätietoja antavat ja ilmoittautumisia vastaanottavat:

  • tutkijatohtori Johanna Edgren, puh. 040 805 3869, johanna.edgren@jyu.fi
  • projektitutkija Eerika Tiirikainen, puh. 040 805 4848, eerika.e.tiirikainen@jyu.fi

Sivu päivitetty 24.9.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi