Henkilökunnan rokotuksia tehostamalla suojataan myös potilaita ja asiakkaita

15.8.2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset ovat osa työ- ja potilasturvallisuutta. Uusi tartuntatautilaki (1227/2016), joka tuli voimaan 1.3.2017, tehostaa henkilökunnan rokotuksia potilaiden suojaksi. Se sisältää velvoitteita työntekijän ja työharjoittelussa olevan opiskelijan rokotussuojasta (§ 48). Kyseinen pykälä astuu voimaan vuoden siirtymäajalla eli 1.3.2018.

Siirtymäaikana työnantajan tulee määritellä ne sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastilat, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Näihin tiloihin kuuluvat myös sairaankuljetuksessa käytettävät kulkuneuvot. Arvioinnissa toimipisteen johto käyttää apunaan tartuntatautien torjunnan ammattilaisia.

Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työntelevällä tulee olla

  • rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
  • rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
  • imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan.

Tartuntatautilain 48 pykälä koskee niitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Aikaisemmin sairastettu tauti riittää suojaksi tuhkarokkoa, sikotautia, vihurirokkoa ja vesirokkoa vastaan. Tehosterokotuksia ei tarvita. Aiemmin sairastettu tauti ei riitä tuottamaan riittävää suojaa hinkuyskää tai influenssaa vastaan. 

Influenssarokotukset

Potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja huoltoon osallistuvalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstöllä on oikeus ilmaisiin influenssarokotuksiin. Rokotukset voidaan antaa joko työterveyshuollossa tai ne voi hakea omalta terveysasemalta. Työntekijän oman suojan lisäksi rokotusten tavoitteena on suojata välillisesti myös asiakkaita ja potilaita.

MPR-rokotukset

Työntekijän tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkosuojasta on huolehdittava, jos hän ei ole sairastanut näitä tauteja tai saanut MPR-rokotuksia niitä vastaan. MPR-rokote on kaikille maksuton osana rokotusohjelmaa. Vaikka MPR-taudit ovat lähes hävinneet Suomesta, terveydenhuoltohenkilöstöllä on keskimääräistä suurempi vaara altistua ja sairastua esimerkiksi tuhkarokkoon. Työntekijän rokotukset suojaavat myös potilaita. Tuhkarokkosuoja on erityisen tärkeä osastoilla, joissa hoidetaan immuunipuutteisia. Vihurirokkosuojan tulee olla kunnossa erityisesti odottavia äitejä hoitavilla. Jos henkilö ei ole sairastanut MPR-tauteja tai hän ei ole saanut kahta annosta MPR-rokotetta, rokotussuoja tulisi täydentää. Vasta-ainemäärityksiä ei tarvita. Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilöllä olisi jo suoja näitä tauteja vastaan.

1.3.2018 alkaen työantajan tulee varmistaa, että erityisesti tuhkarokon vakaville seurauksille alttiiden henkilöiden parissa työskentelevällä on joko sairastetun taudin tai MPR-rokotuksen antama suoja tuhkarokkoa vastaan. Tuhkarokon vakaville seurauksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi potilaat, joiden elimistön puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon vuoksi. Myös alle yksivuotiaiden ja raskaana olevien parissa työskentelevillä tulee olla suoja tuhkarokkoa vastaan. Jos työntekijä ei ole sairastanut tuhkarokkoa tai saanut MPR-rokotuksia lainkaan, hänelle suositetaan kahta MPR-rokotetta vähintään kuuden kuukauden välein.

Vesirokkorokotukset

Työhöntulotarkastuksessa tulee ainakin alle 45-vuotiailta naisilta kysyä, ovatko he sairastaneet vesirokon. Jos henkilö ei ole sairastanut, tai ei tiedä sairastaneensa vesirokkoa, annetaan rokote. Tällä pyritään suojaamaan työntekijää raskaudenaikaiselta vesirokolta. Rokotukset voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä 2017, kun rokotusohjelman rokotteet ovat saapuneet Suomeen. Rokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta, joiden minimiväli on 3 kuukautta.

Hinkuyskärokotukset

Alle 12 kuukauden ikäisiä vauvoja hoitavilla työntekijöillä tulee olla hinkuyskäsuoja. Rokotettaviin kuuluvat muun muassa imeväisiä hoitava sairaalahenkilökunta, äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunta ja lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö. Hinkuyskä on imeväisille hengenvaarallinen. Lapsen omilla rokotuksilla ei saavuteta riittävää suojaa ensimmäisinä elinkuukausina. Rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan heikkenee noin 3-4 vuodessa, joten suoja tulisi tehostaa viimeistään viiden vuoden kuluttua. Rokotukset voidaan aloittaa syksyllä 2017.

Lähde: ww.thl.fi

Ylöjärvellä käynnistetään tartuntatautilain muutoksen johdosta rokotustoimenpiteet työntekijöiden suojan saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle syksyn 2017 aikana. Tällä pyritään suojautumaan alkavaa syksyn ja talven 2017- 2018 influenssaepidemiaa vastaan.

Lisätietoja saat halutessasi johtavalta hoitajalta Soile Vuolteelta (p. 050 306 3965, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi) ​tai asioidessasi sosiaali- ja terveyspalveluissa Ylöjärvellä.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi