Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa Elokaaren palvelukeskuksen myymisen valmistelua

4.9.2017 19:05

Kaupunginvaltuusto 4.9.2017 § 105:
Tuotantotavan muutos Elokaaren palvelukeskuksen asumispalvelussa

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 4.9.2017 jatkaa Viljakkalan Elokaaren myymisen valmistelua. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 37-14. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin ponsi, jossa esitetään, että kaupunki kiinnittää erityistä huomiota Elokaaren toiminnan seurantaan kaupan jälkeen.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Elokaaren palvelukeskuksen kiinteistön myyntiä ja vuokraamista koskeva päätös tehdään seuraavin periaattein:

  1. Elokaaren palvelukeskuksen maa-alue myydään rakennuksineen vähintään ulkopuolisen arvioijan arvioimalla markkina-arvolla selosteosan mukaisin tarkoituksenmukaisuusperustein.
  2. Kaupungin palvelutuotanto kiinteistössä tehostetun palveluasumisen osalta lakkaa ja tulevalla toimijalla on mahdollisuus toimia kaupungin palvelusetelituottajana kaupungin kulloinkin vahvistamien periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.
  3. Kiinteistön myynnin yhteydessä henkilöstön palvelussuhteet turvataan selosteosan mukaisesti.
  4. Kaupunki vuokraa tulevalta kiinteistön omistajalta kiinteistöstä itselleen tarvitsemansa tilat pitkäkestoisella vuokrasopimuksella.
  5. Vuoden 2018 talousarvio valmistellaan edellä mainittu huomioiden.

Valtuusto käsitteli asiaa pitkään. Keskustelun aikana esitettiin asian pöydälle jättämistä. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 42-9.

Elokaaren tehostetusta palveluasumisesta on tehty vaikutusten ennakkoarviointi.

> Kaupunginvaltuusto 4.9.2017

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi