Hyppää sisältöön

THL:n kasvomaskisuositus käyttöön myös Pirkanmaalla

27.4.2022 18:00
Kategoria: Liikunta Kirjasto Kulttuuri Nuoret Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sinipohjainen tekstilaatikko, jossa lukee www.ylojarvi.fi/koronavirus.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina 26.4.2022, että Pirkanmaalla otetaan käyttöön kansalaisten kasvomaskisuositus, joka noudattelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maskisuositusta. Sen mukaan jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. 

Maskin käyttöä ruuhkissa kannattaa harkita erityisesti, jos  

  • on rokottamaton aikuinen
  • on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta
  • hakeutuu koronaepäilyn vuoksi testiin tai hoitoon
  • joutuu välttämättömästä syystä liikkumaan hengitystieoireisena kodin ulkopuolella
  • tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu korona) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vieraileville kasvomaskin käyttöä sairaaloissa tiloissa, joissa tutkitaan tai hoidetaan potilaita sekä ympärivuorokautisen hoivan tiloissa. Potilaille suositellaan kasvomaskin käyttöä sairaalassa ja vastaanotoilla asioidessa. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin linjauksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta sairaaloiden osastoilla, poliklinikoilla sekä muissa potilaiden hoito-, tutkimus- ja vastaanottotiloissa. Ensihoidossa ja päivystyksissä FFP2-hengityksensuojainta suositellaan hengitystieinfektio-oireisten potilaiden tutkimiseen ja hoitoon. Koronapotilaiden lähihoidossa ja koronanäytteenotossa suositellaan niin ikään FFP2-hengityksensuojaimen käyttöä. 

Ympärivuorokautisen hoivan asiakastiloissa, joissa liikkuu asukkaita, asiakkaita tai heidän läheisiään, kotihoidossa sekä riskiryhmien sosiaalihuollon avopalveluissa suositellaan henkilökunnalle edelleen kirurgisen suu-nenäsuojainten käyttöä. 

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä (”koronanyrkki”) kokoontuu jatkossa enää tarvittaessa. 

Ylöjärven kaupungin ohjeistus 

Ylöjärven kaupunki noudattaa Pirkanmaan alueellista ohjeistusta ja tarkentaa sen pohjalta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskentelevien kasvomaskiohjeita. 

Muissa kaupungin yksiköissä, kuten esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa, luovutaan henkilökunnan yleisestä maskisuosituksesta. Henkilökunta voi kuitenkin edelleen halutessaan käyttää kasvomaskia. Oppilaiden maskisuosituksesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa luovuttiin Pirkanmaalla 12.4.2022. 

Lisätietoja