Hyppää sisältöön

Tietoa sosiaalipalvelujen tuottajille

Tälle sivulle on koottu tietoa ja ohjeita yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

Palvelusetelituottajaksi ilmoittautuminen

Ylöjärven kaupungilla on käytössään useita palveluseteleitä. Ilmoituslomakkeet ja ohjeet on koottu sivulle Tarjouspyynnöt ja palvelusetelit.

Ohjeet ja lomakkeet

Sosiaalihuollon palvelujen arvonlisäveroton myynti

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. 

Verohallinnon ohjeistuksissa sosiaalihuollon palveluiksi määritellään yksityinen lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, vanhustenhuolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet, päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.

Esimerkiksi ikäihmiset ja pitkäaikaissairaat voivat ostaa näitä palveluja ilman 24 prosentin arvonlisävero-osuutta, jos tuottaja täyttää tietyt vaatimukset. Palvelun myyminen arvonlisäverottomana edellyttää, että yksityinen palveluntuottaja on rekisteröitynyt siihen kuntaan, jonka alueella se tarjoaa palvelujaan.

Tuottajan on pitänyt tehdä

  • kuntaan ilmoitus toiminnastaan (Valviran lomake liitteineen)
  • omavalvontasuunnitelma (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake)
  • palvelusuunnitelma asiakkaan kanssa
  • palvelusopimus asiakkaan kanssa.

Kunnan ylläpitämään rekisteriin merkittäviä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut ja yksityinen päivähoito. Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto tai Valvira. Kunta antaa niistäkin lausunnon sekä valvoo toimintaa alueellaan.

Yksityisten palveluntuottajien yhteystiedot

Sosiaalihuollon kotipalvelut ja niiden tukipalvelut Ylöjärvellä: Yksityisten palveluntuottajien yhteystiedot (pdf)

Päivitetty: 18.10.2022