Hyppää sisältöön

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on tukea asiakasta selviytymään merkityksellisistä arkipäivän toiminnoista sekä etsiä ratkaisuja asiakkaan omatoimisuuden lisäämiseen muuttuneessa tilanteessa.

Ylöjärvellä toimintaterapiapalveluita järjestetään sekä polikliinisesti että terveydenhuollon kuntoutus- ja hoitoyksiköissä.

Toimintaterapia geriatrian poliklinikalla

Toimintaterapeutin palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden toimintakyky on äskettäin laskenut ja vaatii moniammatillista, laaja-alaista arviointia. Toimintaterapiapalveluihin pääsee kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä.

Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakasta selviytymään omassa ympäristössään merkityksellisistä arkipäivän toiminnoista sekä etsiä ratkaisuja asiakkaan omatoimisuuden lisäämiseen muuttuneessa tilanteessa. Tarvittaessa sovitaan arkitoimintojen harjoittelusta joko itsenäisesti tai tuetusti. Harjoiteltavia toimintoja voivat olla esimerkiksi pukeutuminen, ruokailu, aamupalan laitto ja lähikaupassa käynti. Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta voidaan arvioida pienapuvälinetarvetta sekä tukitoimien tarvetta. Arviointi ja ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti kotikäynteinä tai asiakkaan lähiympäristössä.

Toimintaterapia avoterveydenhuollossa

Toimintaterapiapalvelut on suunnattu täysi-ikäisille kuntalaisille. Toimintaterapiaan pääsy edellyttää omalääkärin tai erikoissairaanhoidon lähetettä tai lääkinnällisen kuntoutuksen arviopyyntöä.

Toimintaterapia voi sisältää toimintakyvyn- ja/tai kuntoutustarpeen arviointia tai omatoimiharjoitteiden ohjausta. Toimintaterapiassa voidaan myös arvioida päivittäistoimien apuvälinetarvetta tai valmistaa yksilöllisiä yläraajaortooseja. Toimintaterapeuttiset kuntoutussarjat voidaan toteuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksen perusteella maksusitoumuksella tai omana toimintana.

Toimintaterapia terveydenhuollon kuntoutus- ja hoitoyksiköissä

Toimintaterapeutti toimii kuntoutusosastolla moniammatillisessa työryhmässä. Toimintaterapia voi toteutua arviointina tai tarvittaessa toimintaterapeuttisena kuntoutuksena. Terapia voi toteutua valmiustason harjoitteina tai menetelminä voidaan käyttää toiminnallisia tilanteita (esim. päivittäistoimet, asioinnit). Muissa yksiköissä toimintaterapiapalvelut järjestetään lääkärin pyynnön mukaisesti.  

Päivitetty: 5.3.2021