Rakennusten salkutus

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 3.10.2016 Ylöjärven kaupungin omistamien rakennusten salkutuksen. Kaupunginvaltuusto on päivittänyt salkutusta 22.5.2017 koskien sote-rakennuksia ja uusia tai poistuneita rakennuksia.

Vuonna 2018 salkutus päivitettiin 3.9.2018. Päivitys koski jatkoselvitettäviä kohteita sekä uusia ja poistuneita rakennuksia.

Salkutuksessa on päätetty rakennusten/osakkeiden jatkotoimenpiteistä seuraavan jaottelun mukaisesti:

1.  pidetään
2.  myydään
3.  puretaan
4.  jatkoselvitetään
5.  sote-erityistoimenpide.

Salkutuksen mukaisia myynti- ja purkutoimenpiteitä pannaan toimeen määrärahojen puitteissa. Jatkoselvitettävien kohteiden osalta salkutusta valmistellaan edelleen ja asia ratkaistaan erikseen myöhemmin.

Salkutus on tehty poikkitoimialaisena yhteistyönä siten, että tarkastelussa on otettu huomioon käyttäjätoimialojen tarpeet, rakennusten tekninen kunto, kaupungin kehitys sekä tiedossa olevat suojelulliset- ja mahdolliset muut arvot sekä sote/maakuntauudistus.

> Karttasovellus, jossa kohteet on esitelty kartalla

 

 


Sivu päivitetty 10.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi