Hyppää sisältöön

Tonttiarvonta suoritettu, kiitos kaikille hakijoille

26.11.2020 14:00
Kategoria: Asuminen ja ympäristö
Iso kokoustila, jossa neljä ihmistä suorittaa arvontaa, tekee muistiinpanoja ja kuvaa tilaisuutta

Ylöjärven kaupungin omakotitonttien saajat on arvottu syksyn 2020 tonttihaun osalta. Arvonta suoritettiin Ylöjärven kaupungintalolla keskiviikkona 25.11.2020 klo 17-22. Tonttia hakeneet osallistuivat arvontaan koronatilanteen takia etäyhteydellä. 

Arvonnassa olivat mukana Metsäkylän (31), Siivikkalan (15) ja Siltatien alueen (3) omakotitontit. 

Silloin kun alueen tonttien hakijoita on enemmän kuin tontteja, tontin saaja valitaan arpomalla. Arvonta suoritetaan alueittain. Arvonnassa ensimmäisen arvan saanut voi valita haluamansa tontin. Näin menetellään niin kauan, kunnes kaikki tontit on jaettu. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymissä tonttien luovutusehdoissa todetaan, että tontin saajina ei huomioida rakennusliikkeitä tai rakennuttajia. Lisäksi todetaan aikarajaus, joka syksyn 2020 haun osalta oli seuraava: mikäli omakotitontin hakija tai hänen avio- tai avopuolisonsa on ostanut tai vuokrannut Ylöjärven kaupungilta tontin vuoden 2015 jälkeen, uutta tonttia ei nyt luovuteta. 

Ylöjärven kaupungin omakotitonttihaku herätti tänä syksynä poikkeuksellisen paljon kiinnostusta. Hakemuksia tuli kaikkiaan 644, yksittäisiä hakijoita oli 492. Osa hakijoista haki tonttia useammalta kuin yhdeltä alueelta. 

Ylöjärven kaupungilla oli haettavana 11.11.2020 mennessä yhteensä 58 uutta omakotitonttia. Eniten kiinnostusta kohdistui Siivikkalan tontteihin, joihin tuli 355 hakemusta. Metsäkylän tontteihin tuli 175 hakemusta, Siltatien alueelle 110 ja Viljakkalaan 4. Viljakkalan tontit jaettiin ilman arvontaa. 

Kiitämme kaikkia tonttia hakeneita. Tiedotamme tonttitarjonnastamme aktiivisesti myös jatkossa. Osa Ylöjärven tonteista on jatkuvassa haussa. 

www.ylojarvi.fi/omakotitontit 

Lisätietoja: tonttiasiamies Jouni Ruokanen, p. 050 501 3295, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi